รวมลิสต์ 'สินเชื่อ' เพื่อ 'ฟรีแลนซ์' กู้ได้ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์

รวมลิสต์ 'สินเชื่อ' เพื่อ 'ฟรีแลนซ์' กู้ได้ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์
14 สิงหาคม 2563 | โดย กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
11,555

รวม "สินเชื่อ" สำหรับ "ฟรีแลนซ์" จากธนาคารต่างๆ ที่สามารถขอสินเชื่อได้โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและต่อยอดธุรกิจ ผ่านวิกฤติ "โควิด-19"

"เงินทุน" ปัจจัยสำคัญในการต่อยอดไอเดียเจ๋งๆ ให้กลายเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้อย่างไร้ขีดจำกัด แต่เงื่อนไขต่างๆ ของสถาบันทางการเงินทำให้กลุ่ม "ผู้ประกอบอาชีพอิสระ" และ "ฟรีแลนซ์" ที่ไม่มีรายได้ที่แน่นอนยากที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนเหล่านี้ 

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" จึงรวบรวม "สินเชื่อ" สำหรับ "ผู้ประกอบอาชีพอิสระ" และ "ฟรีแลนซ์" ที่ช่วยเพิ่มสภาพคล่อง บริหารค่าใช้จ่าย และสามารถเป็นทุนต่อยอดในการบริหารธุรกิจฝ่าวิกฤติ "โควิด-19" ไปได้เหมือนกับธุรกิจอื่นๆ ดังนี้

159740244066

สินเชื่อสำหรับลูกค้าอาชีพอิสระที่มีการเดินบัญชีผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก และชำระคืนเป็นงวดรายเดือน

โดยเป็นสินเชื่อที่นำเสนอให้แก่ลูกค้าที่มีการเดินบัญชีผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน โดยวงเงินกู้รวมของสินเชื่อสำหรับ เมื่อรวมวงเงินอเนกประสงค์และวงเงินกู้ไม่มีหลักประกันอื่นๆ ต้องไม่เกินข้อกำหนดในการพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร

เอกสารสำหรับขอสินเชื่อ
- ไม่ต้องใช้เอกสารใด ๆ ในการสมัคร

อัตราดอกเบี้ย
- อัตราดอกเบี้ยปกติ MRR+7% ต่อปี ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยของท่านจะปรากฏอยู่ในหน้าสรุปการขอรับวงเงินสินเชื่อ ก่อนการกดยืนยัน (MRR อยู่ที่ 5.995% ต่อปี ตามประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563)
- อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชำระ MRR+20.63% ต่อปี

หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยข้างต้นเป็นข้อมูล ณ วันที่ในเอกสารนี้เท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามประกาศที่ธนาคารกำหนด ท่านสามารถตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยได้จากสาขา และ Website SCB SME

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสินเชื่อเบื้องต้น
- ผู้ประกอบการที่มีบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ และรับชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ของธนาคารฯ เช่น QR ของแอปแม่มณี หรือใช้บริการเครื่องรูดบัตร (EDC) หรือใช้พร้อมเพย์ของธนาคารไทยพาณิชย์
- มีรายการเงินเข้าบัญชีขั้นต่ำเดือนละ 10,000 บาท ต่อเนื่องทุกเดือนในรอบ 3 เดือนล่าสุด
- วงเงินสินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน 10,000-300,000 บาทต่อราย
- ผ่อนชำระนานสูงสุด 36 เดือน
- ค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อ 3% ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
- ค่าธรรมเนียมชำระเงินกู้ยืมคืนก่อนกำหนด 3% ของยอดเงินต้นคงเหลือ ณ วันที่ชำระคืนก่อนกำหนด (ภายในระยะเวลา 3 ปี)
- ระยะเวลาในการสมัครตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2563 - วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ทั้งนี้ เงื่อนไขและหลักเกณฑ์อนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB SME Call Center 027222222

159740179850

159740239913

สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช สำหรับเจ้าของกิจการ หรืออาชีพอิสระ (Freelance) อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 18% อายุสัญญาเท่ากับ 24 เดือน โดยไม่ต้องมีทะเบียนการค้า วงเงินอนุมัติ 100,000-300,000  บาท

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

- สมัครวันที่  1 เมษายน-30 กันยายน 2562

- โปรแกรมอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 18% ต่อปีอายุสัญญาเท่ากับ 24 เดือน  สำหรับเจ้าของธุรกิจที่มีอายุตั้งแต่ 30-59 ปี วงเงินอนุมัติขั้นต่ำ 100,000บาท สูงสุด 300,000 บาท

- วงเงินสินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติ ทางธนาคารจะคำนวณวงเงินอนุมัติสินเชื่อให้ 50% ของวงเงินบัตรเครดิตเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรกที่ผู้สมัครถืออยู่ และคุณสมบัติของผู้สมัครตามที่ธนาคารกำหนด

- ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติกำหนดวงเงิน และอัตราดอกเบี้ยพิเศษของโปรแกรมส่งเสริมการขายนี้ หรือปฏิเสธคำขอสินเชื่อภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร

- หากชำระคืนไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด (ชำระล่าช้าหรือไม่ตรงตามวันที่กำหนด) ธนาคารจะปรับอัตราดอกเบี้ยจากอัตราดอกเบี้ยพิเศษเป็นอัตราดอกเบี้ย 28% ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่ครบกำหนดชำระในงวดนั้น จนกว่าจะมีการชำระคืนตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โดยทางธนาคารจะคิดค่าดอกเบี้ย ค่าปรับล่าช้า ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมใดๆสูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี

(ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และ/หรือ ยกเลิกเงื่อนไขต่างๆ ตามรายการส่งเสริมการขาย โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด กรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด)

ทั้งนี้ สมัครได้ตั้งแต่ 1 เมษายน-30 กันยายน 2562 โดยการพิจารณาวงเงินและอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามเกณฑ์นโยบายที่ธนาคารกำหนด โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 624 2222 (วันจันทร์-วันศุกร์) 

159740659233

"สินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19" เปิดให้ลงทะเบียนขอสินเชื่อผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th

คุณสมบัติผู้กู้ 
- สัญชาติไทย และอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ทั้งนี้เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลากู้แล้วอายุต้องไม่เกิน 70 ปี
- ผู้ประกอบอาชีพอิสระนอกภาคการเกษตร (เช่น พ่อค้าแม่ค้า ลูกจ้าง/รับจ้างทั่วไป ขับแท็กซี่ มัคคุเทศก์ เป็นต้น)
- มีรายได้ไม่เกินเดือนละ 30,000 บาท
- มีที่อยู่อาศัยแน่นอนที่ติดต่อได้
- ผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19

เงื่อนไขสินเชื่อ 
- วงเงิน 10,000 บาท
- อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) 0.10% ต่อเดือน
- ไม่ต้องมีหลักประกัน
- ระยะเวลาให้กู้ไม่เกิน 2 ปี ปลอดการผ่อนชำระหนี้ใน 6 งวดแรก เริ่มชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในงวดที่ 7 โดยหักเงินชำระจากบัญชีเงินฝากของผู้กู้
- ระยะเวลาอนุมัติเงินกู้และจัดทำสัญญา สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการจำนวน 20,000 ล้านบาท

เอกสารใช้ในการขอกู้ 
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- เอกสาร/หลักฐานแสดงการได้รับผลกระทบจาก ไวรัสโคโรนา (COVID-19) (ถ้ามี) เช่น หนังสือแจ้งปิดสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพ เอกสารสั่งการจากหน่วยงานราชการ เป็นต้น
- เอกสารแสดงการชำระหนี้เป็นปกติ กรณีลูกค้ามีประวัติหนี้ค้างชำระ

วิธีการรับเงินกู้ เมื่อได้รับข้อความ SMS แจ้งผลการพิจารณาเงินกู้ จะจ่ายโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่แจ้งไว้ภายใน 3 วัน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร 1115

ที่มา: ธนาคารออมสิน CIMB THAI SCB

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง