กมธ.ตำรวจ ส่งรายงานคดีบอส ถึง 'นายกฯ-ปธ.สภา'

กมธ.ตำรวจ ส่งรายงานคดีบอส ถึง 'นายกฯ-ปธ.สภา'
14 สิงหาคม 2563
174

กมธ.ตำรวจ มีมติส่งรายงานการสอบสวนข้อเท็จจริงคดี "บอสอยู่วิทยา"ให้ "นายกฯ-ประธานสภาฯ และคกก.ไต่สวนอิสระ ระบุหากคำสั่งของอัยการและตำรวจไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ดำเนินการฟ้องมาตรา 157

เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 63 นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ โฆษกคณะกรรมาธิการการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงผลการประชุมกรรมาธิการฯ ว่า ขณะนี้ได้พิจารณาคดีไม่สั่งฟ้องนายวรยุทธ อยู่วิทยา หรือบอส กระทิงแดง ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเสร็จแล้ว ซึ่งจะส่งรายงานไปยังประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมกับนำข้อสังเกตเสนอไปยังนายกรัฐมนตรี รวมถึงส่งให้คณะกรรมการไต่สวนอิสระชุดของนายวิชา มหาคุณ ที่แจ้งขอข้อมูลรายงานมายังกรรมาธิการเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

นายณัฏฐ์ชนน กล่าวว่า หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับการดำเนินคดีทั้งพนักงานสอบสวนและอัยการ พิจารณาสั่งไม่ฟ้องไม่ชอบด้วยกฎหมาย อาจเข้าข่ายกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 กรรมาธิการฯ เห็นว่าควรให้มีการดำเนินคดีเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาล หากศาลพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความผิดอาจส่งผลให้คำสั่งไม่ฟ้องไม่ชอบด้วยกฏหมายและต้องมีการสอบสวนพิจารณาสั่งคดีใหม่อีกครั้ง

นายณัฏฐ์ชนน กล่าวด้วยว่า มี 3 กรณี ที่จะไปดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ คือ ให้มีการกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนโดยทายาท หรือญาติของผู้เสียหาย ให้ดำเนินคดีโดยรัฐ และยื่นกล่าวหาต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อให้ทำการไต่สวนและชี้มูลความผิดฟ้องคดีต่อศาล โดยอ้างอิงเนื้อหารายงานว่าในคดีนี้ว่าพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาผู้ต้องหา 5 ข้อหาแต่ไม่สามารถดำเนินคดีได้ในบางข้อ เนื่องจากบางข้อหาไม่สามารถรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความผิดของ ผู้ต้องหาได้ และบางคดีขาดอายุความเพราะผู้ต้องหาหลบหนี

นายณัฏฐ์ชนน กล่าวต่อว่า กรรมาธิการจะมีความเห็นและข้อสังเกตคือ คดีนี้ตำรวจแจ้งข้อกล่าว 5 ข้อกล่าวหา แต่มีความเห็นไม่สั่งฟ้อง 2 ข้อหาคือขับรถในขณะเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย และขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด ขณะที่การพิจารณาสั่งคดีของอัยการสั่งฟ้อง 4 ข้อหา โดยกรรมาธิการอ้างอิงจากการสอบข้อเท็จจริง โดยวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและพฤติกรรมในการดำเนินคดีแล้ว เห็นว่าการใช้ดุลยพินิจของอัยการและพนักงานสอบสวนในการรวบรวมพยานหลักฐานสอบสวนเพิ่มเติมและการพิจารณาสั่งคดีไม่น่าจะถูกต้องในรูปคดีและไม่ชอบธรรมต่อสังคม

นายณัฏฐ์ชนน กล่าวอีกว่า กรณีที่ไม่สามารถติดตามตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดีได้ควรกำหนดให้ศาลสามารถพิจารณาคดีได้โดยไม่ต้องกระทำต่อหน้าจำเลย ส่วนกรณีพบสารแปลกปลอมในเลือดผู้ต้องหาซึ่งอาจเกิดจากการเสพโคเคนร่วมกับแอลกอฮอล์ กรรมาธิการเห็นว่าพนักงานอัยการสามารถสั่งให้พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหาเพิ่มเติมในข้อหายาเสพติดให้โทษประเภทสองตามกฏหมายยาเสพติดให้โทษปี 2522 ซึ่งในการดำเนินคดีเพิ่มเติมดังกล่าวไม่อาจถือได้ว่าเป็นพยานหลักฐานใหม่ในคดีอันอาจจะนำไปสู่การสอบสวนในคดีดังกล่าวได้อีกครั้งตามมาตรา 147 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

นายณัฏฐ์ชนน กล่าวว่า กรณีการพิสูจน์อัตราความเร็วในการขับรถเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด กรรมาธิการฯ เห็นว่าหากการพิสูจน์ความเร็วในการขับขี่รถยนต์ของผู้ต้องหามีหลักการคำนวนที่แตกต่างจากเดิมซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นพยานหลักฐานใหม่ในคดี ข้อสังเกตกรรมาธิการฯ เห็นว่ากรณีแนวคิดการนับระยะเวลาที่ผู้ต้องหาหลบหนีการดำเนินคดีเป็นส่วนหนึ่งของอายุความ เนื่องจากในระหว่างที่ผู้ต้องหาหลบหนีได้รับความทุกข์ทรมานในระหว่างหลบแล้ว เห็นว่าเป็นแนวคิดที่ไม่อาจนำมาใช้อธิบายได้ในยุคปัจจุบัน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง