'เฉลิมชัย' จ่อชงชื่อปลัดเกษตรฯ คนใหม่ เข้า ครม. สัปดาห์หน้า

'เฉลิมชัย' จ่อชงชื่อปลัดเกษตรฯ คนใหม่ เข้า ครม. สัปดาห์หน้า
14 สิงหาคม 2563
620

ก.เกษตรฯ เตรียมเสนอชื่อปลัดคนใหม่ให้ ครม.พิจารณาสัปดาห์หน้า ชี้พิจารณาจากคุณสมบัติทุกด้าน โดยเฉพาะวิสัยทัศน์และความสามารถในการทำงาน

เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 63 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ได้คัดเลือกบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงฯ ต่อจาก นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ซึ่งจะเกษียณอายุราชการ โดยจะนำเสนอที่ประชุม ครม.พิจารณาวันที่ 18 ส.ค. โดยคัดสรรจากวิสัยทัศน์และความสามารถในการบริหารงาน ซึ่งจะต้องเท่าทันสถานการณ์ของโลกเปลี่ยนแปลง ภาคเกษตรของไทยต้องพัฒนาให้สอดรับ โดยเกษตรกรไทยจะไม่ผลิตสินค้าเกษตรแบบเดิม แต่ต้องยกระดับคุณภาพการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งจะต้องเพิ่มศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร

นอกจากนี้ ปลัดกระทรวงฯ คนใหม่ต้องทำหน้าที่สานนโยบายของกระทรวงในการให้ภาคเกษตรเป็นส่วนสำคัญที่จะฟื้นเศรษฐกิจประเทศในสถานการณ์โควิด-19 ประกอบด้วย การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพิ่มศักยภาพการผลิต พัฒนาคนรุ่นใหม่และผู้ว่างงานที่ต้องการเข้าสู่ภาคเกษตรให้มีความรู้ทั้งด้านการผลิต การแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า และการหาตลาด ยืนยันว่าการคัดเลือกปลัดกระทรวงเกษตรฯ คนใหม่นั้น ให้ความสำคัญทั้งด้านความสามารถในการทำงานและความซื่อสัตย์สุจริตควบคู่กัน

ทั้งนี้ เมื่อการแต่งตั้งปลัดกระทรวงฯ เรียบร้อยแล้ว จึงจะมีการพิจารณาตำแหน่งอธิบดีกรมต่าง ๆ ซึ่งให้เกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ทั้ง 3 คน ซึ่งแบ่งความรับผิดชอบการกำกับดูแลกรมต่างๆ แล้วพิจารณาผู้ที่มีความเหมาะสม ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการฯ แต่ละคนแจ้งว่าจะหารือกับรัฐมนตรีว่าการฯ ในการคัดเลือก เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงที่วางไว้ได้ คาดว่าจะใช้เวลาพิจารณาอีกสักระยะหนึ่ง

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง