โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตํารวจชั้นสัญญาบัตร 14,668 ราย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตํารวจชั้นสัญญาบัตร 14,668 ราย
13 สิงหาคม 2563
2,814

พระราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตํารวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 14,668 ราย

เมื่อวันที่ 13 ส.ค.63  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตํารวจชั้นสัญญาบัตร

มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตํารวจชั้นสัญญาบัตร ให้แก่  ข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรที่มีความรู้ความสามารถ มีความประพฤติดี และปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความวิริยอุตสาหะตลอดมา จํานวน 14,668 ราย ดังนี้

159732841187

159732842515

159732843386

อ่านรายชื่อเพิ่มเติม : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/B/021/T_0002.PDF

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง