พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า 'ม.ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์'

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า 'ม.ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์'
13 สิงหาคม 2563
485

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ชั้น ตติยจุลจอมเกล้า  “ม.ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์”

เมื่อวันที่ 13 ส.ค.63 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ชั้น ตติยจุลจอมเกล้า แก่ หม่อมราชวงศ์สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14กรกฎาคม พุทธศักราช 2563

ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม พุทธศักราช 2563

เป็นปีที่ 5 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

159732801887

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง