เปิดโครงสร้าง ศบค.เศรษฐกิจ รับมือโควิด

เปิดโครงสร้าง ศบค.เศรษฐกิจ รับมือโควิด
13 สิงหาคม 2563
881

นายกฯ ลงนามตั้งศูนย์บริหารและแก้ปัญหาเศรษฐกิจจากโควิด ดึง “ไพรินทร์” ช่วยบริหารเศรษฐกิจ

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19) จะทำหน้าที่คล้ายศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.

ส่วนคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจฯ ที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีหน้าที่จัดทำข้อเสนอและกรอบแนวทางการดำเนินมาตรการทางเศรษฐกิจการฟื้นฟูเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและยาว รวมทั้งกำกับดูแลควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ คาดว่าคณะกรรมการชุดนี้จะเริ่มนัดประชุมนัดแรกโดยเร็วที่สุด

โครงสร้างประกอบด้วย รัฐมนตรี 11 กระทรวง คือ กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงสาธารณสุข 

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และสมาคมธนาคารไทย และเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นกรรมการและเลขานุการ

ในขณะที่คณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการบริหารเศรษฐกิจ ที่มีนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร เป็นประธาน มีหน้าที่ขับเคลื่อนมาตรการบริหารเศรษฐกิจให้มีผลในทางปฏิบัติ เร่งรัดติดตามการดำเนินมาตรการของหน่วยงานต่างๆ 

ทั้งนี้ แบ่งการทำงานเป็น 3 ชุด คือ 1.คณะอนุกรรมการวิเคราะห์และเสนอแนะมาตรการบริหารเศรษฐกิจระยะเร่งด่วนแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและเอสเอ็มอี

2.คณะอนุกรรมการวิเคราะห์และเสนอแนะมาตรการบริหารเศรษฐกิจและส่งเสริมการลงทุนในระยะปานกลางและระยะยาว 3.คณะอนุกรรมการวิเคราะห์และสนับสนุนข้อมูลเศรษฐกิจรายสาขา มีภาคเอกชนร่วมเป็นคณะทำงานด้วย

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง