OSP โตสวนวิกฤติโควิด! โชว์กำไรครึ่งปีแรก 1.73 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.2%

OSP โตสวนวิกฤติโควิด! โชว์กำไรครึ่งปีแรก 1.73 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.2%
13 สิงหาคม 2563
327

OSP โชว์กำไรครึ่งปีแรก 1.73 พันล้านบาท โต 8.2% จากกลุ่มสินค้าหลัก และคุมต้นทุนซัพพลายเชน พร้อมลดค่าใช้จ่ายการตลาด พร้อมอนุมัติปันผล 0.45 บาทต่อหุ้น

บมจ.โอสถสภา (OSP) รายงานกำไรสุทธิสำหรับไตรมาส 2 ปี 2563 อยู่ที่ 804 ล้านบาท เติบโต 13.2% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนและมีอัตรากำไรสุทธิ สำหรับไตรมาส 2 อยู่ที่ 13.6% เพิ่มขึ้น 2.3% จากปีก่อน ส่วนกำไรสุทธิสำหรับครึ่งปีแรกของปี 2563 อยู่ที่ 1,730 ล้านบาท เติบโต 8.2% และอัตรากำไรสุทธิสำหรับครึ่งปีแรกอยู่ที่ 13.7% เพิ่มขึ้น 1.1% เป็นผลมาจากแผนบริหารรับมือโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มสินค้าหลักและควบคุมต้นทุนการดำเนินงานการจัดการห่วงโซ๋อุปทานและค่าใช้จ่ายเพื่อรักษากำไรซึ่งมีการควบคุมหรือปรับเปลี่ยนค่าใช้จ่ายโฆษณาและการตลาดเพื่อให้ได้ผลตอบแทนจากการลงทุนที่เหมาะสม

ทั้งนี้ การระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบกับผลการดำเนินงานทำให้รายได้รวมจากการขายสำหรับไตรมาส 2 อยู่ที่ 5,909 ล้านบาท ลดลง 6.1% จากปีก่อน รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มในประเทศยังคงเติบโต 1.3% จากปีก่อน ซึ่งดีกว่าทิศทางภาพรวมของตลาดขับเคลื่อนการเติบโตโดยเครื่องดื่มซี-วิตเติบโตอยู่ที่ 249.3% จากการขยายกำลังการผลิตเครื่องดื่มใหม่สามารถเสร็จและเปิดดำเนินการได้เร็วกว่าแผน ทำให้บริษัทสามารถผลิตเครื่องดื่มซี-วิต เพื่อตอบสนองความต้องการผู้บริโภคและยังคงผลักดันการเติบโตของกลุ่มสินค้าอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ โอสถสภาสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสโดยตอบสนองต่อเทรนด์เพื่อสุขภาพและสุขอนามัยผ่านการรับจ้างผลิตและออกสินค้าที่เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ทาความสะอาดสาหรับมือภายใต้แบรนด์เบบี้มายด์เฮลตี้พลัสและโอเล่ส่วนรายได้รวมจากการขายสินค้าในต่างประเทศซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 12% ของรายได้รวม ลดลงเป็นตัวเลขสองหลักเนื่องจากได้รับผลกระทบจากมาตรการปิดเมืองหรือ ล็อกดาวน์เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19

ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นสำหรับไตรมาส 2 อยู่ที่ 33.6% ลดลง 1.7% จากปีก่อน เนื่องจากสัดส่วนรายได้จากการขายเครื่องดื่มซี-วิตที่เพิ่มขึ้น และผลกระทบจากโควิด-19หากสัดส่วนรายได้จากการขายเครื่องดื่มซี-วิตสูงขึ้นจะทำให้กำไรขั้นต้นถูกบิดเบือน เนื่องจากเครื่องดื่มซี-วิตดำเนินงานภายใต้กิจการร่วมค้า ซึ่งกำไรจะถูกบันทึกโดยตรงในอัตรากำไรจากการดำเนินงานผ่านส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสียเมื่อรวมกำไรที่บันทึกทั้งหมด เครื่องดื่มซี-วิตไม่ได้ทำให้อัตรากำไรจากการดำเนินงานของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มของโอสถสภาลดลง

คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.45 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 78% ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามงบการเงินรวม โดยกำหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 11 มิถุนายน 2563

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง