'เยียวยาเกษตรกร' ล่าสุด เช็คสิทธิ์ www.moac.go.th 'เงินเยียวยา' หมื่นห้า เตรียมโอน 15 ส.ค.นี้

'เยียวยาเกษตรกร' ล่าสุด เช็คสิทธิ์ www.moac.go.th 'เงินเยียวยา' หมื่นห้า เตรียมโอน 15 ส.ค.นี้
14 สิงหาคม 2563
152,416

"เยียวยาเกษตรกร" ตรวจสอบสิทธิ "เงินเยียวยา" 15,000 บาท กลุ่มล่าสุด ผ่าน www.moac.go.th เตรียมรับเงินรอบเดียว วันที่ 15 สิงหาคม 2563

โครงการช่วยเหลือเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 รับ เงินเยียวยา 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้ดำเนินการโอนเงินให้เกษตรกร ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 มาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ได้รับสิทธิต้องมีรายชื่อในทะเบียนเกษตรกร และไม่ซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ ของรัฐบาล เช่น ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน

ความคืบหน้าของมาตรการภายหลังจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำเรื่องถึงสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. เพื่อขยายเวลาการจ่ายเงินเยียวยาให้แก่เกษตรกรที่ไม่สามารถขึ้นทะเบียน หรือ อยู่ระหว่างการปรับปรุงทะเบียนให้สมบูรณ์ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 จำนวน 38,737 ราย

รวมทั้ง เกษตรกรที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ และอยู่ระหว่างดำเนินการแต่ยังไม่สามารถจ่ายเงินได้ทันภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 63 ที่ผ่านมา โดยให้ขยายไปถึงวันที่ 15 สิงหาคม และจ่ายเป็นเงินงวดเดียว 15,000 บาท 

อัพเดท  (มติ ครม. 18 ส.ค.) 'เยียวยาเกษตรกร' ล่าสุด ยืดเวลาโอนเงิน 15 ก.ย.นี้

   

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

159730256325

ขณะนี้ การดำเนินการอยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรในมาตรการเยียวยาเกษตรกร ซึ่งคาดว่าน่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2563 จากนั้น กระทรวงเกษตรฯ จะดำเนินการส่งรายชื่อเกษตรกรที่อยู่ในข่ายทั้งหมด ให้กับ ธ.ก.ส. เพื่อดำเนินการโอนเงินเยียวยาต่อไป

โดยเกษตรกรสามารถตรวจสอบบัญชี ธ.ก.ส. หรือ หมายเลขบัญชีที่ตนเองแจ้งในการรับสิทธิเงินเยียวยาได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือตรวจสอบสถานะเพิ่มเติมได้ที่ www.moac.go.th 

นอกจากนั้น กระทรวงเกษตรฯ ยังได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับ การดำเนินโครงการเยียวยาเกษตรกร ที่ผ่านมานั้น เป็นไปตามเป้าหมายตลอดเวลา 3 เดือน ล่าสุด ทาง ธ.ก.ส. ได้โอนเงินเยียวยาให้แก่เกษตรกรไปแล้ว 7,747,490 ราย รวมเป็นเงิน 112,126.730 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 96.48 ของเป้าหมาย

159731720474

อย่างไรก็ตาม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร หรือ สศก. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรในมาตรการเยียวยาเกษตรกรได้สำรวจข้อมูลในระหว่างเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2563 พบว่า เกษตรกร ร้อยละ 99 พึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการจ่ายเงินเยียวยาในระดับมาก มีเพียงบางส่วนเท่านั้น ไม่พึงพอใจ เนื่องจากยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากโครงการ และอยู่ระหว่างอุทธรณ์

159731722834

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง