นายกฯ คุม 'ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ'

นายกฯ คุม 'ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ'
13 สิงหาคม 2563
206

นายกฯ คุม “ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ” ประกอบด้วย 10 กระทรวงเศรษฐกิจ 3 สภาหอ และเอกชน พร้อมให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการบริหารเศรษฐกิจ

วันนี้ (13 ส.ค. 63) เวลา 13.45 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) หลังการประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยคำสั่งนายกรัฐมนตรี จัดตั้ง “ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)”  หรือ “ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ” ประกอบด้วยรัฐมนตรีกระทรวงต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วนด้วยกันเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม


 
นายกรัฐมนตรียังแถลงต่อสื่อมวลชนว่า ยังได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อจัดทำโครงการต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี เข้าไปกำกับดูแล ตรวจสอบแผนการโครงการในพื้นที่และเสนอรายงานต่อนายกรัฐมนตรี  โดยนายกรัฐมนตรีย้ำว่า นโยบายของรัฐบาลต้องเป็นการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยจะผ่านการคัดกรองของผู้ว่าราชการจังหวัด นำมาสู่รัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรีที่ตรวจราชการในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อแก้ไขปัญหา การจัดทำโครงการต้องผ่านกระบวนการคิดหลายขั้นตอน มีความต่อเนื่อง ซึ่งในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายแก่คณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจให้เร่งแก้ไขปัญหาประชาชนในขณะนี้ ทั้งการขาดรายได้หรือมีรายได้ลดลง เพิ่มการจ้างงาน ดูแลธุรกิจ SMEs การส่งออก ที่สำคัญคือการท่องเที่ยว แม้ในอนาคตจะอนุญาตให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยได้ แต่หลายประเทศก็มุ่งเน้นการท่องเที่ยวภายในประเทศของตน เช่นเดียวกับประเทศไทยที่ปัจจุบันจำนวนนักท่องเที่ยวมีเพียงประมาณ 2 ล้านคนจากเดิมที่อยู่ในระดับ 20 ล้านคน ดังนั้น การกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศต้องขยับขยายการท่องเที่ยวภายในประเทศให้มากขึ้นแต่ทั้งนี้ต้องอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยด้านสุขภาพด้วย
 ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรีเผย การแสดงความคิดเห็นตามสิทธิขั้นพื้นฐานสามารถกระทำได้ เพื่อร่วมกันแสดงความคิดในทางที่ดีเป็นกำลังในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เดินไปข้างหน้า สำหรับการชุมนุมของนิสิต นักศึกษา ขอตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนว่าการชุมนุมนั้นมีการละเมิดกฎหมายหรือไม่ ซึ่งการจัดกิจกรรมชุมนุมต้องดำเนินการไปตามกลไก โดยยืนยันรัฐบาลจะแก้ไขปัญหาอย่างละมุนละม่อม วันนี้รัฐบาลได้มุ่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ การกระจายรายได้ ความเหลื่อมล้ำ ควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาโควิด-19 ด้วย เพื่ออนาคตที่ดีต่อไปในวันข้างหน้า

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง