เกษตรชง ครม. 3 พันล้านชดเชยลำไยไร่ละ 2,000 บาท

เกษตรชง ครม. 3 พันล้านชดเชยลำไยไร่ละ 2,000 บาท
14 สิงหาคม 2563
1,680

กระทรวงเกษตรฯ เตรียมเสนอครม. 3 พันล้าน เยียวลำไยตกต่ำ ไร่ละ 2,000 บาท ไม่เกิน 25 ไร่พร้อมจับมือพาณิชย์เร่งระบายผ่านตลาดออฟไลน์ออนไลน์ ตั้งสถาบันวิจัยพัฒนาเพิ่มมูลค่าลดพึ่งพาส่งออก

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการผลไม้ หรือฟรุ้ตบอร์ด (Fruit Board) ว่า ได้พิจารณามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลำไยเป็นการเร่งด่วน ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรเสนอโครงการเยียวยาวงเงินกว่า 3 พันล้านบาท โดยวิธีการจ่ายค่าชดเชยให้เกษตรกรไร่ละ 2,000 บาท รายละไม่เกิน 25 ไร่ อายุต้นลำไยตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรทุกครัวเรือน คาดว่าจะเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.)ให้ความเห็นชอบในสัปดาห์หน้า

ทั้งนี้ เนื่องจากเกษตรกรชาวสวนลำไยเดือดร้อนจากปัญหาราคาตกต่ำ เป็นผลมาจากการระบาดของโรคโควิด ในจีน รอบ2 ทำให้โรงงานผลิตลำไยอบแห้ง รับซื้อลำไยน้อยลง เช่นเดียวกับผู้ค้าส่งออกลำไยสด เพราะยังกังวลถึงความไม่แน่นอนในการส่งออกไปจีน ที่เป็นตลาดหลัก

 159731261485

นายอลงกรณ์ กล่าว่า  นอกจากนี้ ศุลกากรจีนเคร่งครัดเรื่องการสำแดงราคานำเข้าลำไยทำให้เกิดความล่าช้าในขั้นตอนการนำเข้าส่งออกลำไยไปจีนประกอบกับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด19 ในประเทศทำให้พ่อค้าชาวจีนลดจำนวนการเดินทางเข้ามาในระหว่างนี้ทำให้ส่งผลต่อราคาลำไย

อย่างไรก็ตาม เพื่อแก้ปัญหาการส่งออก นายเฉลิมชัย ศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ได้สั่งการให้ Fruit Board ดำเนินการโมเดลเกษตรพาณิชย์ทันสมัยตามแผนปฏิบัติการโอ2โอ. (O2O) ออฟไลน์ 2 ออนไลน์โมเดล “เกษตร-พาณิชย์ทันสมัย”เร่งระบายลำไยสดประมาณ 30% ของผลผลิตลำไยทั้งหมดร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และบริษัทอีคอมเมิร์ซ รวมทั้งเว็ปไซต์ช่วยเกษตร.com และบริษัทไปรษณีย์ไทย

พร้อมทั้งสั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินโครงการส่งเสริมการบริโภคลำไยในประเทศจับคู่ค้ารับซื้อผลลำไยสด ส่วนกรมส่งเสริมสหกรณ์ รับซื้อลำไยของสมาชิกในราคานำตลาด ส่งจำหน่ายข้ามจังหวัดและข้ามภาคเป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนส.ค. ซึ่งลำไยให้ผลผลิตมากที่สุดนั้น ได้ทำแผนกระจายสินค้าที่ได้วางไว้ก่อนหน้านี้

159731263412

ทั้งนี้กรมส่งเสริมการเกษตรได้สำรวจข้อมูลเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2562 โดยใช้ฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียน ณ วันที่ 30 เม.ย. 2563 มีครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนลำไยทั้งประเทศทั้งสิ้น 1.96 เนื้อที่ปลูก 871,716 ไร่ มีขนาดพื้นที่ปลูกลำไยน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ไร่ ประมาณ 61% คิดเป็น 121,475 ครัวเรือน มากกว่า 5-10 ไร่ ประมาณ 20% คิดเป็น 41,236 ครัวเรือน มากกว่า 10-15 ไร่ ประมาณ 7% คิดเป็น 15,252 ครัวเรือน มากกว่า 15-20 ไร่ ประมาณ 3% คิดเป็น 7,640 ครัวเรือน มากกว่า 20-25 ไร่ ประมาณ 1% คิดเป็น 3,682 ครัวเรือน และ 6. มากกว่า 25 ไร่ ประมาณ 3% คิดเป็น 7,367 ครัวเรือน

ด้านสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รายงานว่า ลำไย ในปี 2562 มีพื้นที่ยืนต้น 1,201,678 ไร่ พื้นที่ให้ผล 1,169,49 ไร่ ผลผลิต 1,011,276 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 865 กิโลกรัมต่อไร่ มีมูลค่าการส่งออกลำไยสด 583,297 ตัน คิดเป็น 20,812 ล้านบาท การส่งออกลำไยอบแห้ง 164,575 ตัน คิดเป็นมูลค่า 8,780 ล้านบาท ประเทศคู่ค้าสำคัญได้แก่ จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย ฯลฯ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง