สนข.เปิดรับฟังความคิดเห็น ลุยเชิงพาณิชย์สถานีพัทยา

สนข.เปิดรับฟังความคิดเห็น ลุยเชิงพาณิชย์สถานีพัทยา
14 สิงหาคม 2563
351

สนข.จัดมาร์เก็ตซาวดิ้งภาคเอกชนและประชาชนหนุนโครงการพัฒนาเมืองรอบสถานีรถไฟพัทยานำร่องปี 66 ผุดสำนักงาน ที่อยู่อาศัย โรงแรมและค้าปลีก 6.8 แสนตารางเมตร

รายงานข่าวจากสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผยว่า วันนี้ (14 ส.ค.) สนข.ได้จัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลโครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชนจังหวัดชลบุรี ในโครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง “TOD คมนาคมสร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้”

โดยประเด็นในการจัดสัมมนาครั้งนี้ จะหารือร่างผังออกแบบชุมชนเมือง ร่างผังระบบขนส่งมวลชนรอง ร่างผังระบบสาธารณูปโภคร่างแผนงานโครงการการลงทุนและระยะเวลาการพัฒนา ตลอดจนร่วมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และร่างผลกระทบทางสังคม

สำหรับ TOD จังหวัดชลบุรี จะถูกพัฒนาโดยรอบสถานีรถไฟพัทยา เบื้องต้นมีแนวคิดเพื่อเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ฝั่งพัทยาและฝั่งหนองปรือ และเชื่อมต่อสู่พื้นที่ชายทะเลพัทยา รวมทั้งเพื่อเพิ่มพื้นที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจใหม่เชื่อมต่อกับสถานีรถไฟความเร็วสูงเพิ่มพื้นที่สาธารณะภายในเมืองและเสริมสร้างโครงข่ายรถสาธารณะให้เข้าถึงพื้นที่

 159730895148

ส่วนแผนพัฒนาโครงการจะแบ่งออกเป็น 4 ระยะ ได้แก่ การพัฒนาระยะที่ 1 ระยะเร่งด่วน (ปี 2564 – 2565) เป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านพื้นที่ สำหรับระบบโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดของโครงการ รวมทั้งการจัดเตรียมกระบวนการการได้มาซึ่งที่ดิน และประชาสัมพันธ์กับประชาชน เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ

การพัฒนาระยะที่ 2 ระยะสั้น (ปี 2566 - 2570) พื้นที่รวม 686,000 ตารางเมตร พัฒนาอาคารสำนักงาน ที่อยู่อาศัย คอนโดมีเนียม โรงแรม ลานพลาซ่า ศูนย์เปลี่ยนถ่ายการเดินทาง ศูนย์การประชุมสัมมนา และศูนย์ค้าปลีก

การพัฒนาระยะที่ 3 ระยะกลาง (ปี 2571 - 2575) พื้นที่รวม 595,000 ตารางเมตร พัฒนาอาคารสำนักงาน โรงแรม ที่อยู่อาศัย ศูนย์ค้าปลีก ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้า และพื้นที่สาธารณะ

และการพัฒนาระยะที่ 4 ระยะยาว (ปี 2576 – 2580) พื้นที่รวม 322,000 ตารางเมตร พัฒนาอาคารสำนักงาน โรงแรม ที่อยู่อาศัย ศูนย์ค้าปลีก และพื้นที่สาธารณะ

 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง