สคบ. เปิดสถิติร้องทุกข์ครึ่งปีแรก

สคบ. เปิดสถิติร้องทุกข์ครึ่งปีแรก
12 สิงหาคม 2563
723

สคบ. เปิดสถิติร้องทุกข์ครึ่งปีแรก ได้รับเรื่องร้องทุกข์จากผู้บริโภคทั้งส่วนกลางและภูมิภาครวมกันกว่า 9,009 ราย ชี้สัญญาณร้องขอค่าตั๋วเครื่องบินคืนช่วงโควิด

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เปิดเผยสถิติการร้องเรียนและการดำเนินงานของสคบ.ในช่วงครึ่งปีแรก (ม.ค.-มิ.ย.63) พบว่า สคบ.ได้รับเรื่องร้องทุกข์จากผู้บริโภคทั้งส่วนกลางและภูมิภาครวมกันกว่า 9,009 ราย แม้ว่าจะลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีคนร้องทุกข์กว่า 10,094 ราย แต่ก็ยังมีจำนวนมาก แม้ว่าในช่วงเวลาดังกล่าวจะเป็นช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยส่วนใหญ่มาจากการร้องทุกข์ในส่วนกลางมากถึง 7,477 ราย ที่เหลือคือ ส่วนภูมิภาค 1,532 ราย ซึ่งผู้บริโภคส่วนมากจะร้องทุกข์เรื่องเกี่ยวกับฉลากสินค้าเป็นหลัก 

สำหรับเรื่องร้องทุกข์ของผู้บริโภคแยกเป็นประเภท พบว่า ในครึ่งแรกผู้บริโภคร้องเรียนเรื่องของฉลากสินค้ามากที่สุดถึง 1,895 ราย รองลงมาคือ ธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง 954 ราย การแจ้งเกี่ยวกับสินค้าที่เป็นอันตราย 65 ราย การโฆษณา 34 ราย และการร้องทุกข์ถึงการทำสัญญาในการซื้อสินค้าและบริการ หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ไม่เป็นธรรม 22 ราย โดยในจำนวนนี้มีเรื่องเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่ไม่เป็นธรรมจากการแพร่ระบาดขอไวรัสโควิดด้วย เช่น การร้องทุกข์เรื่องการขอคืนค่าตั๋วเครื่องบินคืน เพราะผู้บริโภคไม่สามารถเดินทางได้เพราะสถานการของไวรัสโควิด 

ทั้งนี้ ในเรื่องร้องทุกข์ประเภทต่างๆ สคบ.ได้มีการตรวจสอบพฤติการณ์การประกอบธุรกิจที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการร้องทุกข์มากกว่า 2,970 ราย พร้อมกันนี้ยังได้มีการเปรียบเทียบความผิดผู้ประกอบธุรกิจที่ละเมิดสิทธิผู้บริโภคไปแล้ว 69 ราย คิดเป็นจำนวนเงินรวม 7.22 ล้านบาท ซึ่งสามารถช่วยเหลือให้ผู้บริโภคคลายความเดือดร้อนลงได้ ส่วนในเรื่องที่เหลือ สคบ.จะทยอยพิจารณา

โดยเรียกผู้เกี่ยวข้องมาเจรจาไกล่เกลี่ย หากได้ข้อยุติก็ไม่ต้องนำเรื่องเสนอคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (คคบ.) ซึ่งที่ผ่านมาสคบ.ได้มีการไกล่เกลี่ยแก้ปัญหาเรื่องร้องทุกข์ไปแล้วกว่า 1,125 ราย คิดเป็นจำนวนเงินรวม 92.4 ล้านบาท

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง