12 สิงหาคม ชวนคนไทยร่วมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระพันปีหลวง

12 สิงหาคม ชวนคนไทยร่วมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระพันปีหลวง
12 สิงหาคม 2563
543

เปิด 5 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 รัฐบาลเชิญชวนชาวไทยแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพียงกัน

เนื่องด้วยวันที่ 12 สิงหาคม 2563 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้ทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจนานับปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร

รัฐบาลไทยเห็นควรดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 จึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ดําเนินการ ดังนี้ 

1.  จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์

จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมเครื่องราชสักการะ และจัดที่สําหรับลงนามถวายพระพรชัยมงคล  รวมทั้งประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก.  พร้อมให้มีสมุดลงนามถวายพระพร

159717122965

2.  ตกแต่งอาคารด้วยผ้าสีฟ้า-ขาว

จัดให้มีการประดับผ้าระบายสีฟ้าร่วมกับผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานที่ของหน่วยงาน และบ้านเรือน ตกแต่งซุ้มและประดับไฟตามสถานที่และถนนสายหลัก จัดทําคําถวายพระพรชัยมงคลบนหน้าหลักของเว็บไซต์ของหน่วยงาน

3.  จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง   เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 นําโดยหัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐเป็นผู้เปิดกรวยกระทงดอกไม้หน้าพระฉายาลักษณ์ กล่าวถวายพระพรชัยมงคลและลงนาม ถวายพระพร

ทั้งนี้  ขอให้จัดในสถานที่เฉพาะพิเศษ และดําเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)

159717122799

4. ข้าราชการ : ให้แต่งกายเครื่องแบบปกติขาว

สำหรับการแต่งกายเพื่อเข้าร่วมในพิธีถวายพระพรฯ ข้าราชการให้สวมเครื่องแบบปกติขาว ประดับเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 เข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559   และสามารถเผยแพร่ภาพพิธีถวายพระพรชัยมงคลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

5. ประชาชนทั่วไป :  เชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อสีฟ้า

ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2563 เชิญชวนประชาชนไทยแต่งกายด้วยเสื้อสีฟ้าด้วยความสมัครใจ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติประจำปี 2563

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง