'โรงเรียนเตรียมอุดมฯ' ร่อนหนังสือไม่ยุ่งการเมือง

'โรงเรียนเตรียมอุดมฯ' ร่อนหนังสือไม่ยุ่งการเมือง
11 สิงหาคม 2563
495

"โรงเรียนเตรียมอุดมฯ" ร่อนหนังสือประกาศจุดยืนไม่ยุ่งการเมือง และไม่ทำในสิ่งผิดกฎหมาย ย้ำหากมีกลุ่มบุคคลกระทำสิ่งใดโดยแอบอ้างชื่อโรงเรียน ถือว่าทางโรงเรียนไม่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 11 ..63  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้ออกประกาศเพื่อสร้างความเข้าใจสาธารณชนเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน ผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก "งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา" เนื้อหาระบุว่า โรงเรียนเตรียมอุดมศึษา เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่มุ่งส่งเสริมความสามัคคีของคนในชาติ เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ดังนั้น หากมีผู้กระทำการสิ่งใดโดยแบบอ้างซื่อโรงเรียน เพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองหรือผลประโชน์อื่นใดอันมิชอบด้วยกฎหมาย ทางโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาขอเรียนให้ทราบว่า โรงเรียนประกอบไปด้วยนักเรียนก 80 รุ่น ผู้ปกครองนักเรียน ครูเก่า ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร และนักเรียนปัจจุบันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือให้การสนับสนุการกระทำดังกล่าว ของกลุ่มบุคคลที่แอบอ้างนำโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเข้าไปเกี่ยวข้อง และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการแสดงออกของเฉพาะบุคคล โรงเรียนมิได้เกี่ยวข้องแต่อย่างใด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

ลงชื่อ นายโสภณ กมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

159715654112

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ เมื่อช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา นัดรวมตัวกันที่บริเวณบริเวณหน้าโรงเรียน เพื่อแสดงจุดยืนและเขียนออกความเห็นทางการเมือง พร้อมติดแฮชแท็ก #เกียมอุดมไม่ก้มหัวให้เผด็จการ โดยมีข้อเรียกร้องใน 3 ประเด็นคือ ให้รัฐบาลยุบสภา ให้รัฐบาลหยุดคุกคามประชาชน และรัฐบาลต้องจัดให้มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง