'เนตร' ลาออกหนีคดีบอส อสส.สั่งสอบดุลพินิจ - บอร์ดอัยการจ่อฟันวินัย 18 ส.ค.

'เนตร' ลาออกหนีคดีบอส อสส.สั่งสอบดุลพินิจ - บอร์ดอัยการจ่อฟันวินัย 18 ส.ค.
12 สิงหาคม 2563
1,198

อัยการสูงสุด ตั้งคณะทำงานตรวจสอบ “เนตร นาคสุข” รอง อสส. ปมใช้ดุลพินิจสั่งไม่ฟ้องคดี “บอส อยู่วิทยา” มีการรับฟังพยานหลักฐานตามหลักกฎหมายชอบด้วยเหตุผล-รอบคอบหรือไม่ ขณะที่เจ้าตัวชิงลาออกอ้างแสดงสปิริต ก่อนบอร์ดอัยการชงสอบวินัย 18 ส.ค.


กระแสสังคมที่วิพากษ์วิจารณ์กระบวนการยุติธรรมอย่างต่อเนื่องในคดีบอส วรยุทธ อยู่วิทยา ที่อัยการสั่งไม่ฟ้องและตำรวจไม่คัดค้าน จนทำให้นายบอสรอดทุกข้อหา ก่อนที่สำนักงานอัยการสูงสุด(อสส.) จะมีมติให้สอบพยานคดีนี้ใหม่ ล่าสุด วานนี้(11ส.ค.) สำนักงานอัยการสูงสุดได้เผยแพร่เอกสารข่าว เรื่องการแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาสั่งคดีนายวรยุทธ หรือบอส อยู่วิทยา และตั้งคณะทำงานตรวจสอบการสั่งคดีของนายเนตร นาคสุข รองอัยการสูงสุด โดยเนื้อหาระบุว่า

ตามที่ อสส.มีคำสั่งที่ 1400/2563 ลงวันที่ 4 ส.ค.2563 แต่งตั้งพนักงานอัยการเป็นคณะทำงานพิจารณาสั่งคดีอาญาสำนวน ส.1 เลขรับที่ 107/2556 ของ อสส.ฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้ 1 ต่อมา เมื่อวันที่ 10 ส.ค.2563 คณะทำงานได้ประชุมพิจารณาสำนวนคดีฯ และมีคำสั่งแจ้งพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีนายวรยุทธ หรือบอส อยู่วิทยา ผู้ต้องหาที่ 1 ในข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 2 (โคเคน) และเห็นว่าคดีมีพยานหลักฐานใหม่และเป็นพยานที่สำคัญที่จะทำให้ศาลลงโทษผู้ต้องหาที่ 1 ได้จึงสั่งสอบสวนพยานเพิ่มเติมในการดำเนินคดีในข้อหาขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย พร้อมแจ้งคำสั่งไปยังพนักงานสอบสวน สน.ทองหล่อ เมื่อ 10 ส.ค.2563 ให้ดำเนินการให้เสร็จภายใน 20 ส.ค. และได้ประสานงานให้พนักงานสอบสวนเร่งรัดดำเนินการแล้ว

สำหรับประเด็นการสั่งไม่ฟ้องคดีนายวรยุทธ ของนายเนตร นาคสุข รองอัยการสูงสุด ที่สื่อมวลชนได้เสนอข่าวอย่างแพร่หลายว่า เป็นการสั่งคดีที่ขาดความระมัดระวังหรือไม่ ในการตรวจสอบการสั่งคดีของนายเนตร ดังกล่าว ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.2553 ซึ่งขณะนี้ อสส.ยังไม่มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการตรวจสอบรองอัยการสูงสุดในเรื่องดังกล่าว เกี่ยวกับเรื่องนี้นายอรรถพล ใหญ่สว่าง ประธานคณะกรรมการอัยการ ได้ให้ข่าวกับสื่อมวลชนว่าจะนำประเด็นนี้เข้าพิจารณาเพื่อวางหลักเกณฑ์ในการประชุมคณะกรรมการอัยการ (ก.อ.)ในวันอังคารที่ 18 ส.ค.2563 นี้


อสส.เห็นว่าประเด็นดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญ และจะต้องดำเนินการโดยเร่งด่วน แต่เนื่องจากการกำหนดหลักเกณฑ์ตามพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.2553 มาตรา 17 ประกอบมาตรา 82 จะต้องนำเข้าที่ประชุม ก.อ.เพื่อพิจารณา อีกทั้ง จะต้องนำหลักเกณฑ์ที่ ก.อ.เห็นชอบไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลานาน

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปโดยรวดเร็ว อัยการสูงสุดจึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 แห่ง พ.ร.บ.องค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553 มีคำสั่ง อสส.ที่ 1446/2563 ลงวันที่ 10 ส.ค.2563 แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบความเห็นและคำสั่งไม่ฟ้องนายวรยุทธ อยู่วิทยา ผู้ต้องหา ประกอบด้วย 1. นายสมศักดิ์ บุญทอง  อดีตรองอัยการสูงสุด เป็นหัวหน้าคณะทำงาน ส่วนคณะทำงาน 
2.พล.อ.ประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์ เจ้ากรมพระธรรมนูญ 3. พล.ท.กิตติยุทธ กิตติยุทธโยธิน หัวหน้าสำนักงานตุลาการศาลทหาร และตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าศาลทหารสูงสุด 4. นายวัยวุฒิ หล่อตระกูล อดีตรองอัยการสูงสุด 5. นายถาวร พานิชพันธ์ อดีตรองอัยการสูงสุด 6. หม่อมหลวงศุภกิตต์ จรูญโรจน์ เป็นเลขานุการ 7. ร.ต.อ.สกลกริช ฤทธิ์เดช เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบความเห็นและคำสั่งไม่ฟ้องนายวรยุทธ  ของนายเนตร ว่าการรับฟังพยานหลักฐานเป็นไปตามหลักกฎหมาย ชอบด้วยเหตุผล และใช้ความระมัดระวัง ละเอียดรอบคอบหรือไม่เพียงใด แล้วเสนอรายงานผลการตรวจสอบพร้อมความเห็นต่ออัยการสูงสุดเพื่อประกอบการพิจารณา

นอกจากนี้ในเอกสารข่าวของ อสส.ยังแจ้งด้วยว่า นายเนตร ได้ยื่นหนังสือลาออกจากราชการต่ออัยการสูงสุด เพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจในการสั่งสำนวนคดีนี้ และเป็นการแสดงสปิริตแก่องค์กรอัยการ และต้องการให้ทุกคนในสังคมเกิดความสบายใจ โดยยืนยันว่าการสั่งคดีนี้ได้พิจารณาจากข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ปรากฏในสำนวน และตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีการตั้งข้อสังเกตถึงการลาออกของนายเนตร ในช่วงเวลานี้ อาจถือเป็นการลาออกก่อนที่ระเบียบการสอบสวนรองอัยการสูงสุด จะผ่านมติที่ประชุม ก.อ.วันที่ 18 ส.ค.นี้ ซึ่งหากอัยการสูงสุดเซ็นอนุมัติให้การลาออกมีผลก่อนวันที่ 18 ส.ค. นายเนตร จะไม่ถูกสอบวินัย ทั้งนี้นายเนตร จะครบกำหนดวาระการบริหารเนื่องจากอายุครบ 65 ปี ในวันที่ 30 ก.ย.2563 นี้ เมื่อครบวาระตำเเหน่งบริหารเเล้ว ยังสามารถขอต่อเป็นอัยการอาวุโสได้ จนครบอายุ 70 ปี โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ ก.อ. 

ขณะที่การสอบพยานคดีนายวรยุทธเพิ่มตามคำสั่งอัยการ พ.ต.อ.สัมพันธ์ เหลืองสัจจกุล ผู้กำกับการ สน.ทองหล่อ เปิดเผยว่า พนักงานสอบสวน สน.ทองหล่อ กำลังรอหนังสือคำสั่งจากพนักงานอัยการอย่างเป็นทางการ โดยจะสอบสวนตามประเด็นที่สั่งการมา สำหรับขั้นตอนจะมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาใหม่ เนื่องจากคดีนี้ผ่านมาแล้ว 8 ปี โดยจะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างพนักงานสอบสวนชุดเดิมกับพนักงานสอบสวนชุดปัจจุบัน

ขณะที่ พ.ต.ท.ธนาวุฒิ สงวนสุข รองผู้กำกับการสอบสวน สน.ทองหล่อ ระบุว่า เบื้องต้นเตรียมพนักงานสอบสวน ที่จะดำเนินการตามคำสั่งของอัยการ ทำงานในรูปแบบคณะกรรมการอย่างน้อย 5 คน เพื่อสอบสวนทุกประเด็นของอัยการ ส่วนการกำหนดให้ส่งสำนวนการสอบสวนภายใน 20 ส.ค.หากดำเนินการไม่ทันก็สามารถขอขยายเวลาได้

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง