‘ในหลวง’ มี ‘พระราชสาส์น’ อำนวยพรเนื่องใน 'วันเอกราช' สาธารณรัฐเอกวาดอร์

‘ในหลวง’ มี ‘พระราชสาส์น’ อำนวยพรเนื่องใน 'วันเอกราช' สาธารณรัฐเอกวาดอร์
10 สิงหาคม 2563
141

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความ "พระราชสาส์น" อำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเอกวาดอร์ ในโอกาส "วันเอกราช" ของสาธารณรัฐ "เอกวาดอร์" ซึ่งตรงกับวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ความว่า

ฯพณฯ นายเลนิน โมเรโน การ์เซส

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเอกวาดอร์

กรุงกีโต

ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเอกวาดอร์ ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของประชาชนและความวัฒนาถาวรของสาธารณรัฐเอกวาดอร์

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ไมตรีจิตมิตรภาพที่มีอยู่ระหว่างประเทศของเราทั้งสอง จะก่อให้เกิดความร่วมมือที่ใกล้ชิดสนิทสนมยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง