ทอท.เปิดผลการประมูล ระบบคัดกรองผู้โดยสาร 1.7 หมื่นล้าน

ทอท.เปิดผลการประมูล  ระบบคัดกรองผู้โดยสาร 1.7 หมื่นล้าน
11 สิงหาคม 2563
648

ทอท.เปิดประมูลระบบคัดกรองผู้โดยสารสนามบิน “คอนซอร์เตียมโส-สกาย” คว้างาน รวมเม็ดเงินกว่า 1.7 หมื่นล้าน เร่งติดตั้งพร้อมทดลองระบบภายใน 5 เดือน

รายงานข่าวจาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท.เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 6 ส.ค.ที่ผ่านมา ทอท. ได้ประกาศผลการประกวดราคาจ้างให้บริการระบบตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า (APPS) และประมวลผลรายการข้อมูลสำหรับฐานข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสาร (PNR) ราคากลางประมาณ 1.87 หมื่นล้านบาท ซึ่งมีต้นทุนราคากลางต่อหัวอยู่ที่ 31 บาทต่อผู้โดยสาร 1 คนต่อเที่ยว (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

โดย ทอท.ได้ออกประกาศเชิญชวนเอกชนให้มาร่วมประมูลเมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2563 ปรากฎว่าผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ คอนซอร์เตียมโส-สกาย ประกอบด้วย บริษัท โสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) เสนอราคาต่อหัวที่ 30.50 บาทต่อผู้โดยสาร 1 คนต่อ 1 เที่ยวบิน รวมเป็นเงินกว่า 1.72 หมื่นล้านบาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และอื่นๆ ซึ่งต่ำกว่าราคากลาง ประมาณ 1.51 พันล้านบาท ขณะที่ต้นทุนราคากลางต่อหัวต่ำกว่าราคากลางหัวละ 0.50 บาท ต่อผู้โดยสาร 1 คนต่อ 1 เที่ยวบิน

ก่อนหน้านี้ ทอท.เปิดประกวดราคาโครงการไปเมื่อวันที่ 20 เม.ย.2563 และเปิดให้ยื่นข้อเสนอราคา เมื่อที่วันที่ 7 พ.ค. 2563 แต่ปรากฏว่า มีเอกชนมายื่นข้อเสนอเพียง ราย แม้ว่าจะมีการซื้อซองเอกสารประกวดราคาจำนวนมาก ประกอบกับผู้ที่ยื่นเสนอราคาเพียง 1 รายยังไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจาก ทอท. ส่งผลให้ต้องยกเลิกการประมูลโครงการ และเปิดประมูลใหม่อีกครั้ง เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.ที่ผ่านมา และได้ตัวผู้ชนะการประมูลในที่สุด

ทั้งนี้ ระบบตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า ตามสัญญาในโครงการนี้ มีกำหนดระยะเวลาติดตั้งและทดลองระบบให้ใช้งานได้ภายใน 5 เดือน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยเอกชนจะได้รับสิทธิ์ระยะเวลาให้บริการ 5 ปี หลังจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ว่าจ้างให้ความเห็นชอบงาน และมีหนังสือแจ้งให้เริ่มการให้บริการ

อย่างไรก็ดี ระบบตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า APPS ของท่าอากาศยานที่อยู่ภายใต้การดูแลของ ทอท.สามารถให้บริการรับข้อมูลผู้โดยสาร ผู้ประจำหน้าที่ในอากาศยาน รวมถึงเจ้าหน้าที่ประจำอากาศยาน และเที่ยวบินจากสายการบิน หรือตัวแทนอากาศยานที่ทำการบินในเที่ยวบินระหว่างประเทศที่มีท่าอากาศยานต้นทาง และท่าอากาศยานปลายทาง หรือท่าอากาศยานแวะผ่านในประเทศไทย รวมถึงการให้บริการแจ้งตอบกลับการอนุญาตให้เดินทางเข้าและออกประเทศ

สำหรับสัญญาบริหารจัดการในปัจจุบัน ทอท.ได้ว่าจ้าง กลุ่ม 2S CONSORTIUM ประกอบด้วย บริษัท โสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัท สามารถคอมเทค จำกัด ให้บริการระบบข้อมูลตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้าอายุสัญญา 5 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2558 และกำลังจะสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 30 พ.ย.2563

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง