เที่ยวบินพาณิชย์พิเศษ รับคนไทยกลับประเทศ

เที่ยวบินพาณิชย์พิเศษ รับคนไทยกลับประเทศ
10 สิงหาคม 2563
280

"ไทย-ออสเตรเลีย" จัดเที่ยวบินพาณิชย์พิเศษ สำหรับผู้ประสงค์เดินทางกลับไทย โดยสายการบินไทย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ร่วมกับหน่วยงานทีมประเทศไทยในออสเตรเลีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยและออสเตรเลีย ได้ประสานงานเพื่อให้มีการจัดเที่ยวบินพาณิชย์พิเศษให้คนไทยในออสเตรเลียที่ประสงค์จะกลับประเทศไทย เส้นทางซิดนีย์ – กรุงเทพฯ ในวันที่ 24 ส.ค. 63 โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG476 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

• กำหนดการเดินทาง
- ออกเดินทางจากสนามบินซิดนีย์วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น.

• ราคาบัตรโดยสาร
- ชั้นประหยัด 1,030 ดอลลาร์ออสเตรเลีย
- ชั้นธุรกิจ 3,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย

• จำนวนผู้โดยสาร
- เที่ยวบินได้รับอนุญาตให้นำผู้โดยสารสัญชาติไทยกลับประเทศได้จำนวน 150 คน

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

• คุณสมบัติผู้เดินทางในเที่ยวบินนี้
- เป็นบุคคลสัญชาติไทยที่อยู่ในออสเตรเลีย และมีหนังสือเดินทางไทยที่ยังไม่หมดอายุ
- หากเป็นคนไทยถือสัญชาติออสเตรเลีย หรือเป็นผู้มีถิ่นพำนักถาวร (PR) ด้วย ต้องได้รับอนุญาตเดินทางออกนอกประเทศจาก Australian Border Force ก่อนลงทะเบียน
- ต้องยินยอมกักตัวเพื่อควบคุมโรคเป็นเวลา 14 วัน เมื่อเดินทางถึงประเทศไทยในสถานที่ที่รัฐบาลกำหนด

• การลงทะเบียน
- ท่านที่เคยลงทะเบียนไว้แล้วตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่
- ผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนและประสงค์จะเดินทางกลับไทย สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://bit.ly/thai2home
- ผู้ที่เคยได้รับสิทธิเดินทางแต่สละสิทธิ ขอให้ลงทะเบียนใหม่
- ขอให้ท่านตัดสินใจให้ดีและรอบคอบก่อนลงทะเบียน โปรดหลีกเลี่ยงการลงทะเบียนไว้ก่อน แล้วแจ้งขอยกเลิกในภายหลังเมื่อได้รับสิทธิ เพราะจะส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการที่นั่งของผู้โดยสารบนเที่ยวบิน และกระทบสิทธิของผู้โดยสารคนอื่นที่อาจเตรียมตัวไม่ทัน

• หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
- จัดสรรสิทธิให้ผู้เดินทางตามลำดับการลงทะเบียน (First come first served) ลงทะเบียนก่อนมีสิทธิก่อนจนครบจำนวน อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังคงมีชื่อผู้ที่เคยลงทะเบียนและยังไม่ได้รับสิทธิค้างอยู่ในฐานระบบ ดังนั้น ผู้ที่ลงทะเบียนลำดับหลังหรือเพิ่งลงทะเบียน อาจยังไม่ได้รับสิทธิในครั้งนี้

• ผู้ได้รับสิทธิเดินทาง
- เจ้าหน้าที่จะส่งอีเมลให้ท่านที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วเป็นรายบุคคล โดยเรียงตามลำดับคิวการลงทะเบียน และขอให้ท่านตอบยืนยันกลับภายในเวลาที่กำหนด

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

• การคืนเงินค่าบัตรโดยสาร
- เป็นไปตามเงื่อนไขและนโยบายของสายการบินไทย ซึ่งใช้เดินทางได้เฉพาะเส้นทาง วัน เวลา และหมายเลขเที่ยวบินที่กำหนดไว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได้ (ในส่วนนี้ท่านต้องเจรจากับสายการบินโดยตรงเอง)

• วิธีการจ่ายเงินค่าบัตรโดยสาร
- หากได้รับสิทธิ จะมีการแจ้งให้ท่านทราบรายละเอียดวิธีการจ่ายเงินทางอีเมล
- หากท่านไม่จ่ายเงินภายในเวลาที่กำหนด ท่านจะถูกตัดสิทธิในการเดินทาง

• น้ำหนักกระเป๋า
- กระเป๋าเช็คอิน 30 กิโลกรัม

• เงื่อนไขการเดินทาง
- หากท่านยกเลิกการเดินทาง หรือไม่สามารถเดินทางได้ด้วยเหตุใดๆ สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯจะไม่รับผิดชอบต่อค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

• จะมีเที่ยวบินพิเศษกลับไทยครั้งต่อไปอีกเมื่อใด
- ไม่สามารถยืนยันได้ เนื่องจากขณะนี้ยังคงเป็นช่วงเวลาไม่ปกติ โดยไทยและออสเตรเลียยังคงมีข้อจำกัดของการเดินทางระหว่างประเทศ หลักเกณฑ์และระเบียบการเข้าเมือง ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ตลอดจนความพร้อมของสายการบิน ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ จะแจ้งข้อมูลให้ทราบต่อไป (หากมี)

• หากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องกลับประเทศไทย
- ขอแนะนำให้ท่านรีบลงทะเบียนตามลิงก์ข้างต้น

• ผู้ที่อยู่ในรัฐวิกตอเรีย
- หากจะเดินทางเข้ารัฐนิวเซาท์เวลส์ จะต้องได้รับอนุญาตจากทางการรัฐ NSW โดยดำเนินการขออนุญาต ได้ที่ลิงค์ https://www.service.nsw.gov.au/…/apply-covid-19-nsw-border-… โดยการพิจารณาขึ้นอยู่กับทางการรัฐ NSW เท่านั้น
- หากท่านมีกำหนดพักอยู่ในนครซิดนีย์ตั้งแต่ 8–48 ชั่วโมง ทางการ NSW จะนำท่านเข้าพักในโรงแรมกักตัว โดยอาจมีค่าใช้จ่ายตามจำนวนคืนที่ท่านพัก ท่านจะไม่สามารถออกจากที่พักได้ในระหว่างที่รอขึ้นเครื่อง โดยเจ้าหน้าที่จะพาท่านไปยังสนามบินในวันเดินทาง
*ขอให้ติดตามมาตรการของรัฐ NSW อย่างใกล้ชิด เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
- หากประสงค์เดินทางกลับประเทศไทย โปรดเดินทางมาขึ้นเครื่องที่ซิดนีย์ เพราะทางการออสเตรเลียยังไม่อนุญาตเที่ยวบินจากต่างประเทศเข้าเมลเบิร์น

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง