'กองทุนหมู่บ้าน' จับมือโครงการคืนคุณแผ่นดินหนุนขายสินค้าผ่านแอปพลิเคชั่น 'M-Help me'

'กองทุนหมู่บ้าน' จับมือโครงการคืนคุณแผ่นดินหนุนขายสินค้าผ่านแอปพลิเคชั่น 'M-Help me'
10 สิงหาคม 2563
145

'กองทุนหมู่บ้าน' จับมือโครงการคืนคุณแผ่นดิน สนับสนุนชาวบ้านซื้อขายสินค้าผ่านแอปพลิเคชั่น "M-Help me" โดยโครงการนำร่องซื้อผลิตภัณฑ์จากสำนักงานกองทุนหมู่บ้าน 10 ล้านบาทไปขยายเพิ่มสินค้าชุมชน

นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เปิดเผยว่า สทบ.ได้ร่วมกับโครงการคืนคุณแผ่นดิน เข้ามาสนับสนุนการเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศ โดยได้ซื้อผลิตภัณฑ์จากสำนักงานกองทุนหมู่บ้าน 10 ล้านบาท พร้อมเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของประชาชน ชุมชนไปสู่ตลาดในวงกว้างทั่วประเทศ ผ่านแอปพลิเคชั่น M-Help me ซึ่งโครงการนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมทั่วประเทศ 4 ภาค (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้)  

“สทบ.ได้พยายามหาทางส่งเสริมกองทุนหมู่บ้านฯ ทั่วประเทศให้ทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ากันเองมาโดยตลอด เช่น ภาคเหนือ อีสานมีข้าว ภาคใต้ไม่มีข้าวแต่มีปลา ก็นำมาแลกเปลี่ยน หรือซื้อขายกันเอง สิ่งเหล่านี้จะทำให้เกิดเงินหมุนเวียนในประเทศ และการนำแอปพลิเคชั่นมาช่วยก็ทำให้ชาวบ้านมีช่องทางขายสินค้ามากขึ้น” 

นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน กล่าวว่า โครงการคืนคุณแผ่นดิน ได้เข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านภายหลังเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเห็นว่า โครงการกองทุนหมู่บ้าน ที่มีอยู่กว่า 79,604 กว่าหมู่บ้าน สามารถต่อขยายและเป็นโมเดลให้ชาวบ้านเข้มแข็งได้ เพราะกองทุนหมู่บ้านมีองค์ประกอบครบ มีการรวมตัว มีผู้นำ คณะกรรมการฯ แต่สินค้าที่มีอยู่ในชุมชนต่างๆยังไม่ได้รับการต่อยอด หรือช่องทางการขาย ต่างๆทางออนไลน์และออฟไลน์  

“การเข้าไปสนับสนุนซื้อผลิตภัณฑ์กองทุนหมู่บ้าน 10 ล้านบาท ทำให้เกิดการตื่นตัวของชาวบ้าน โดยทางโครงการฯ มีช่องทางการตลาดเข้าไปพัฒนาร่วมด้วย ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการซื้อสินค้าทั่วประเทศ และเปิดช่องทางการขายของประชาชนสู่มือลูกค้า พร้อมทั้งให้หมู่บ้านสร้างรายได้จากการขายสินค้า บริการ สามารถรับสินค้าถูกจากโรงงานไปขาย ผ่านแอปพลิเคชั่น M-Help Me ที่พัฒนาขึ้นมา” 

159703374028

ทั้งนี้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศ สามารถดาวน์โหลดและสมัครใช้งานระบบแพลตฟอร์มความต้องการซื้อ-ขาย-ขนส่ง-ประกัน-ชำระเงินออนไลน์บนแอปพลิเคชัน M-Help meเพื่อการใช้แพลตฟอร์มในการส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการขายสินค้ากองทุนหมู่บ้านบนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เป็นธรรมและสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ใช้งาน โดยผู้ซื้อและผู้ขายสามารถตกลงการซื้อขายได้โดยตรงโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง  

159703392260

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง