‘ในหลวง’ มี ‘พระราชสาส์น’ อำนวยพรในโอกาส ‘วันชาติ’ สิงคโปร์

‘ในหลวง’ มี ‘พระราชสาส์น’ อำนวยพรในโอกาส ‘วันชาติ’ สิงคโปร์
9 สิงหาคม 2563
256

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความ “พระราชสาส์น” อำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ ในโอกาส “วันชาติ” ของสาธารณรัฐสิงคโปร์ ซึ่งตรงกับวันที่ 9 สิงหาคม 2563 ความว่า

ฯพณฯ นางฮะลีมะย์ ยาคอบ

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์

สิงคโปร์

ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์ ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความวัฒนาถาวรยิ่งขึ้นของสาธารณรัฐสิงคโปร์

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ไมตรีจิตมิตรภาพที่มีมายาวนานระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสอง ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจและความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกัน จะยังคงเจริญรุดหน้าต่อไป และจะเป็นปัจจัยสำคัญในการร่วมมือกันในกิจการทุกๆ ด้าน อันจะนำไปสู่ความก้าวหน้ารุ่งเรืองแก่ทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง