กกต.รับยกหีบหย่อนบัตรเลือกตั้งซ่อมสมุทรปราการ เหตุผู้ใช้สิทธิไม่สวมแมสก์

กกต.รับยกหีบหย่อนบัตรเลือกตั้งซ่อมสมุทรปราการ เหตุผู้ใช้สิทธิไม่สวมแมสก์

"ปธ.กกต." รับมีการยกหีบหย่อนบัตรเลือกตั้งซ่อมสมุทรปราการ เนื่องจากผู้ใช้สิทธิไม่สวมแมสก์ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางที่กำหนด พร้อมรับทุกเรื่องร้องเรียนหลังประกาศผล

เมื่อวันที่ 9 ส.ค.63  นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ ปธ.กกต. กล่าวถึงภาพรวมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตการเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง หรือเลือกตั้งซ่อม ว่า เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ แต่มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งที่มีอุณหภูมิสูงประมาณ 5 ราย ซึ่งก็มีการดำเนินการตามระเบียบของ กกต. คือต้องมีการสอบสวนโรค ซึ่งพบว่าผู้ใช้สิทธิดังกล่าวอุณหภูมิร่างกายลดลงในภายหลัง

นอกจากนี้ บางหน่วยเลือกตั้งมีผู้ใช้สิทธิ ไม่สวมใส่หน้ากากอนามัย ประมาณ 4 ราย เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยจึงได้ปฏิบัติตามระเบียบเหมือนการเลือกตั้งซ่อมจังหวัดลำปาง โดยเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยจะนำหีบบัตรลงคะแนนไปให้ผู้ใช้สิทธิ ที่คูหาเลือกตั้ง เพื่อไม่ให้ผู้ใช้สิทธิมาปะปนกับผู้อื่น

159696782851

ขอบคุณภาพจาก พรรคก้าวไกล - Move Forward Party

ขณะเดียวกันมีผู้ไม่สวมใส่หน้ากากอนามัยมาใช้สิทธิเลือกตั้งจำนวน 4 ราย ซึ่ง 1 ในกรณีดังกล่าว เป็นกรณีเดียวกันกับหน่วยการเลือกตั้งที่ 37 บ้านผู้ใหญ่ชิ้น หมู่ 10 อำเภอบางบ่อ ที่มีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยยกหีบบัตรไปให้ผู้ใช้สิทธิหย่อนบัตรที่คูหา ซึ่งเป็นแนวทางที่มีการกำหนดไว้ชัดเจน

ส่วนที่พรรคก้าวไกล แถลงพบมีการแจกเงิน ที่บริเวณหน้าหน่วยออกเสียงเลือกตั้ง และการติดป้ายโฆษณาผู้สมัครบริเวณหน่วยออกเสียงนั้น ประธาน กกต. บอกว่า ยังไม่ได้รับรายงานเรื่องดังกล่าว แต่หากพรรคการเมืองพบเหตุทุจริต หรือมีข้อมูล ก็สามารถร้องเรียนมายัง กกต. พร้อมหลักฐานได้ ซึ่ง กกต. ยินดีตรวจสอบ

อย่างไรก็ตาม กกต. ยังรับข้อร้องเรียนทุจริตได้เรื่อยๆ ภายหลังการประกาศผล 30 วัน ส่วนเบื้องต้นหากพบว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต ก็จะสามารถรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการได้ แต่จะต้องคำนึงถึงข้อร้องเรียนว่า มีมากน้อยเพียงใด หรือมีมูลการทุจริตหรือไม่

ประธาน กกต. ยังฝากแจ้งข้อมูลถึงผู้ที่ไม่ได้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งซ่อมสมุทรปราการ เขตการเลือกตั้งที่ 5 วันนี้ สามารถแจ้งเหตุผลการไม่มาใช้สิทธิต่อนายทะเบียนในท้องที่ หรือท้องถิ่น เพื่อป้องกันการถูกตัดสิทธิทางการเมืองบางประการ ภายใน 7 วันนับจากนี้ หรือสิ้นสุด 16 สิงหาคม