‘ในหลวง’ พระราชทาน ‘ถุงพระราชทาน’ แก่ราษฎร จ.อุตรดิตถ์

‘ในหลวง’ พระราชทาน ‘ถุงพระราชทาน’ แก่ราษฎร จ.อุตรดิตถ์
8 สิงหาคม 2563
285

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ “พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี” เชิญ “ถุงพระราชทาน” เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบเหตุ “อุทกภัย”

159689356558พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี  ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  ในโอกาสนี้  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์

วันนี้ (8 ..63)  เวลา 10.13 . พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ไปประชุมติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

ต่อจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค  จำนวน  322  ชุด  ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัยในพื้นที่อำเภอฟากท่า และอำเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์    หอประชุมที่ว่าการอำเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์

ในโอกาสนี้ องคมนตรี เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี ไปกล่าวกับราษฎรที่ได้รับผลกระทบและเจ้าหน้าที่ให้ได้รับทราบ

ในการนี้ องคมนตรีได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวราษฎร ผู้ประสบเหตุอุทกภัยในพื้นที่อำเภอน้ำปาด  จำนวน 10 ครอบครัว ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง ทุพพลลาภและผู้สูงอายุ ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับผลกระทบจากพายุซินลากู ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2563 ในพื้นที่อำเภอฟากท่า และอำเภอน้ำปาด ทำให้มีราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนใน 11 ตำบล 63 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบ 756 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรเสียหาย3,547 ไร่  ทั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานต่าง ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจิตอาสาพระราชทาน ได้เร่งให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง และช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับ ความเสียหายในเบื้องต้นแล้ว

159689357868

159689357822

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง