มหาดไทยชวนร่วมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 12 ส.ค.63

มหาดไทยชวนร่วมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 12 ส.ค.63
8 สิงหาคม 2563
685

มหาดไทยแจ้งทุกจังหวัดเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีเนื่องในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

วันนี้ (8 ส.ค.63) นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า เนื่องด้วยการประชุมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งจังหวัดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 พร้อมกับส่วนกลาง

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ กล่าวว่า เพื่อให้การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติจึงได้แจ้งให้จังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ตามที่จังหวัดพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ได้แก่

1) พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล (พระสงฆ์และสามเณรจำนวน 89 รูปหรือจำนวนตามที่จังหวัดเห็นว่าเหมาะสม) ตั้งแต่เวลา 06:00 น. เป็นต้นไป

2) พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ตั้งแต่เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป

3) พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ตั้งแต่เวลา 18:00 น เป็นต้นไป พร้อมแจ้งไปยังนายอำเภอทุกอำเภอดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ตามที่จังหวัดพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม

4) กิจกรรมจิตอาสา “12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก” เป็นกิจกรรมการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ ตามที่จังหวัดพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม โดยบูรณาการความร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน และจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ในการดำเนินการจัดกิจกรรม โดยให้ประชาสัมพันธ์ไปยังจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมกิจกรรม และเชิญชวนประชาชนภาคส่วนต่างๆ สวมเสื้อสีฟ้าเข้าร่วมพิธีและกิจกรรมตามที่เห็นสมควร

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงมหาดไทยได้กำชับไปยังจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการจัดพิธีและกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เช่น การจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมพิธีและกิจกรรมให้เหมาะสมไม่ให้แออัด การลดเวลาการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น การรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และจัดสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ไว้ทำความสะอาดมือ และการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่จัดกิจกรรม เป็นต้น

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง