บอร์ดแข่งขันทางการค้าเล็งคุมเข้มธุรกิจ "ฟู้ด เดลิเวอรี่”

บอร์ดแข่งขันทางการค้าเล็งคุมเข้มธุรกิจ
10 สิงหาคม 2563
285

บอร์ดแข่งขันทางการค้า เล็งออกไกด์ไลน์ "ฟู้ด เดลิเวอรี่” ป้องกันแพลตฟอร์มส่งอาหารออนไลน์เอารัดเอาเปรียบร้านอาหาร เตรียมเปิดประชาพิจารณารับฟังความคิดเห็น

นายสันติชัย สารถวัลย์แพศย์ กรรมการการแข่งขันทางการค้า และโฆษกคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สขค.) ยกร่างประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (กขค.) เรื่องแนวทางพิจารณาการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบธุรกิจให้บริการรับและส่งอาหารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์กับผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร หรือไกด์ไลน์ฟู้ด เดลิเวอรี่เสร็จแล้ว 

ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการเตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็น จากนั้นจะนำความคิดเห็นมาปรับปรุง ก่อนที่จะเสนอให้ กขค. พิจารณาและออกประกาศให้มีผลบังคับใช้

“การออกไกด์ไลน์ฟู้ด เดลิเวอรี่ดังกล่าว เป็นการติดตามการทำธุรกิจสมัยใหม่ในยุคNew Normalที่ธุรกิจมีการปรับตัวรับวิกฤตโควิด-19 ซึ่ง สขค.ต้องตามรูปแบบการทำธุรกิจให้ทัน และเห็นว่าหากไม่เข้าไปกำกับดูแล ก็อาจจะมีปัญหาธุรกิจแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ครองส่วนแบ่งตลาด อาจจะมีทำการเอาเปรียบธุรกิจรายอื่นเกิดขึ้นได้ จึงได้ผลักดันให้มีการทำไกด์ไลน์ออกมา และที่ผ่านมาได้หารือกับผู้ให้บริการฟู้ด เดลิเวอรี่ และร้านอาหารแล้ว ทุกฝ่ายไม่ขัดข้อง”นายสันติชัยกล่าว

สำหรับไกด์ไลน์ธุรกิจให้บริการฟู้ด เดลิเวอรี่ ได้กำหนดเงื่อนไขที่ห้ามกระทำในเบื้องต้น โดยห้ามเรียกรับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรม เช่น การเรียกเก็บค่าส่วนแบ่งรายได้ในอัตราที่สูงเกินสมควรหรือแตกต่างกันระหว่างผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร การเรียกเก็บอัตราค่าธรรมเนียมการโฆษณาที่เป็นการเรียกเก็บโดยปราศจากความชัดเจนและไม่มีเหตุผลอันสมควร การเรียกเก็บค่าส่งเสริมการขายในโอกาสพิเศษทางการตลาดโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และเรียกผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรมอื่นๆ 

รวมทั้งยังกำหนดให้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราหรือวิธีการเรียกรับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจใดๆ แพลตฟอร์มฟู้ด เดลิเวอรี่ จะต้องแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารทราบล่วงหน้าถึงเหตุผลและความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาที่เหมาะสม และมีการกำหนดเงื่อนไขทางการค้าอันเป็นการจำกัดหรือขัดขวางการประกอบธุรกิจของผู้อื่นอย่างไม่เป็นธรรม

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง