‘ในหลวง’ พระราชทาน ‘ถุงพระราชทาน’ แก่ปชช.เหตุ ‘อุทกภัย’ จ.เชียงราย

‘ในหลวง’ พระราชทาน ‘ถุงพระราชทาน’ แก่ปชช.เหตุ ‘อุทกภัย’ จ.เชียงราย
7 สิงหาคม 2563
180

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีเชิญ “ถุงพระราชทาน” เครื่องอุปโภคและบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบเหตุ “อุทกภัย” ในพื้นที่จังหวัด “เชียงราย”

วันนี้ (7 ..63) เวลา 11.30 . พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร  สุวรรณรัฐ องคมนตรี ไปประชุมติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

ต่อจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร  สุวรรณรัฐ องคมนตรี  ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวนรวม 3,490 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดเชียงราย  หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงราย เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัย

159680715658

159680715649ในโอกาสนี้ องคมนตรีเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี ไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัย และเจ้าหน้าที่ได้รับทราบ

ในการนี้ องคมนตรีลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรผู้ประสบเหตุอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้าจำนวน 10 ครอบครัว ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง  ทุพพลภาพและผู้สูงอายุต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

ทั้งนี้ องคมนตรีให้กำลังใจและขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชน โดยได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติ ในการช่วยเหลือประชาชน เร่งสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น รวมทั้งการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยให้กลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างปกติโดยเร็วที่สุด

จังหวัดเชียงราย ได้รับผลกระทบจากพายุซินลากู ทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมาก  เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากขึ้นในหลายพื้นที่เป็นวงกว้าง ตั้งแต่วันที่ 2 – 3 ..63  ส่งผลทำให้บ้านเรือนราษฎรพื้นที่ทางการเกษตร และสิ่งสาธารณประโยชน์ ในอำเภอเวียงป่าเป้าได้รับความเสียหาย

159680743496

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง