'เยียวยาเกษตรกร' เร่งตามบัญชีจ่าย 'เงินเยียวยา' หมื่นห้า 1.15 แสนราย! เช็คสถานะ www.moac.go.th

'เยียวยาเกษตรกร' เร่งตามบัญชีจ่าย 'เงินเยียวยา' หมื่นห้า 1.15 แสนราย! เช็คสถานะ www.moac.go.th
8 สิงหาคม 2563
51,851

"เยียวยาเกษตรกร" ตรวจสอบสถานะ "เงินเยียวยา" เร่งตามบัญชีกลุ่มตกค้าง 1.15 แสนรายยังไม่แจ้งหมายเลขโอนเงิน รีบเช็คที่ www.moac.go.th กระทรวงเกษตรฯ ยันเกษตรกรได้เงิน 15 สิงหาคม ครบแน่นอน

โครงการช่วยเหลือเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 รับ เงินเยียวยา 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้ดำเนินการโอนเงินให้เกษตรกร ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 มาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ได้รับสิทธิต้องมีรายชื่อในทะเบียนเกษตรกร และไม่ซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ ของรัฐบาล เช่น ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน

หลังจากที่ ธ.ก.ส. ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยางวดสุดท้ายสิ้นสุดไปตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา แต่ระบบยังดำเนินการโอนเงินให้กับเกษตรกรที่ได้รับสิทธิซึ่งตกค้างอยู่ เรื่องนี้ อลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกมาเปิดเผยข้อมูลว่า ยังมีเกษตรกรอีกจำนวนหนึ่งที่ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรได้ เนื่องจากไม่ได้แจ้งเลขบัญชี ซึ่งตามรายงานจาก ธ.ก.ส. ล่าสุดเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 พบว่า มีอยู่ 115,892 ราย โดยเกษตรกรสามารถตรวจสอบสิทธิ์ หรือ สถานะเงินเยียวยา ได้ทาง www.moac.go.th

159679057531

ขณะเดียวกันนั้น คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ที่มีเลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นประธาน จะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาขยายเวลาการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรจากเดิมที่สิ้นสุด 31 กรกฎาคม 2563 ไปถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2563 เพื่อครอบคลุมเกษตรกรที่ไม่สามารถขึ้นทะเบียนหรืออยู่ระหว่างการปรับปรุงทะเบียนให้สมบูรณ์ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 จำนวน 38,737 ราย รวมถึงกรณีที่อยู่ระหว่างดำเนินการแต่ ยังไม่สามารถจ่ายเงินได้ทันภายใน 31 กรกฎาคม 2563 โดยให้ขยายไปถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2563 และจ่ายงวดเดียว 15,000 บาท

อย่างไรก็ตาม ลักษณะการโอนเงินเยียวยาในรอบนี้ อาจจะต่างออกไปจากครั้งก่อนๆ ก็คือ สถานะในรายชื่อลงทะเบียนไม่เปลี่ยน แต่มีเงินโอนเข้าบัญชี โดยเกษตรกรสามารถตรวจสอบบัญชี ธ.ก.ส. หรือหมายเลขบัญชีที่ตนเองแจ้งในการรับสิทธิเงินเยียวยาได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือตรวจสอบสถานะเพิ่มเติมได้ที่ www.moac.go.th

สำหรับผลการดำเนินโครงการเยียวยาเกษตรกร ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563 โอนเงินเยียวยาให้กับเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ไปแล้ว 3 รอบ รวมเป็นเงิน 112,126.730 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้

  • รอบที่ 1 เดือนพฤษภาคม จำนวน 7,486,705 ราย รวมเป็นเงิน 37,433.525 ล้านบาท
  • รอบที่ 2 เดือนมิถุนายน จำนวน 7,472,114 ราย รวมเป็นเงิน 37,360.570 ล้านบาท
  • รอบที่ 3 เดือนกรกฎาคม จำนวน 7,466,527 ราย รวมเป็นเงิน 37,332.635 ล้านบาท

1596790607100

โดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร หรือ สศก. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรในมาตรการเยียวยาเกษตรกรได้สำรวจข้อมูลในระหว่างเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2563 พบว่า เกษตรกร ร้อยละ 99 พึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการจ่ายเงินเยียวยาในระดับมาก มีเพียงบางส่วนเท่านั้น ไม่พึงพอใจ เนื่องจากยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากโครงการ และอยู่ระหว่างอุทธรณ์

159679062181

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง