บล.กสิกรไทย คาดสัญญาดิวตี้ฟรีใหม่ส่อกระทบ AOT กว่า 1.33 แสนลบ.

บล.กสิกรไทย คาดสัญญาดิวตี้ฟรีใหม่ส่อกระทบ AOT กว่า 1.33 แสนลบ.
7 สิงหาคม 2563
759

บล.กสิกรไทย ประเมินเงื่อนไขใหม่ของสัญญาดิวตี้ฟรีจะส่งผลกระทบ AOT ที่คิดเป็นมูลค่า 1.33 แสนล้านบาท และมองการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวของ AOT จะใช้เวลามากกว่าคาด พร้อมคงคำแนะนำ "ขาย" ด้วยราคาเป้าหมายเดิมที่ 45.50 บาท

บทวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) กสิกรไทย ระบุว่าจำนวนผู้โดยสารน่าจะใช้เวลายาวขึ้นกว่าจะฟื้นตัว ซึ่งเราได้พบกับผู้บริหารของ AOT และได้หารือแนวโน้มการท่องเที่ยวของไทย โดยทางผู้บริหารของ AOT มองว่าการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวจะใช้เวลายาวกว่าที่ตลาดคาด ซึ่งทางเราเห็นด้วยกับมุมมองของผู้บริหาร AOT ส่วน IATA คาดว่าจะเป็น 2567 ที่การฟื้นตัวของผู้โดยสารทั่วโลกจะกลับไปสู่ระดับปี 2562 ซึ่งหมายความว่าจำนวนผู้โดยสารปี 2563 จะลดลง 55% ตามด้วยการฟื้นตัวในปี 2564 ที่ 75% และการเติบโตประมาณ 8% ต่อปีจนถึงปี 2567 เราเชื่อว่าการท่องเที่ยวไทยจะตามแนวโน้มการท่องเที่ยวของโลก ซึ่งแสดงถึงความเสี่ยงของประมาณการผู้โดยสารที่เข้าประเทศจะต่ำกว่าสมมติฐานที่เราตั้งไว้ว่าจะฟื้นกลับมาในปี 2566

ทั้งนี้ห่วงโช่มูลค่าในธุรกิจท่องเที่ยวจะถูกกดดันอีกยาว เพราะการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะยาวกว่าที่คาดจะไม่เพียงแต่กระทบผลการดำเนินงานของ AOT แค่รวมถึงห่วงโซมูลคำที่เกี่ยวข้องเช่น การบินและโรงแรม จากการจัดประชุมการสมาคมโรงแรมไทย (วันที่ 30 กรกฎาคม) นายกสมาคมมองว่าอย่างน้อย 30% ของโรงแรมและการจ้างงานมีความเสี่ยงจากผลกระทบของวิกฤต COVID19 นายกสมาคมยังเห็นว่าการฟื้นตัวของภาคโรงแรมจะใช้เวลาและดังนั้นความนจเป็นที่จะกลับไปสู่ระดับ 2562 ในเชิงผลการดำเนินงานในปี 2565น่าจะดูห่างไกล

ขณะที่เหตุผลและหลักการของกรรมการในการเห็นชอบให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการจากความรุนแรงของวิกฤต COVID19 ที่ส่วนหนึ่งเกิดจากมาตรการจำกัดการเปิดน่านฟ้าและทำให้การเดินทางทางอากาศมีปริมาณน้อยลงอย่างมีนัยสำคัญนั้น ในวันที่ 5 ส.ค. 2563 บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมโดยสรุปสาระสำคัญได้ว่าคณะกรรมการได้เห็นชอบให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง โดยผู้ประกอบการกว่า 1 พันรายที่ได้รับการช่วยเหลือนั้น ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายย่อยและเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถรับมือกับวิกฤต COVID19 ได้ดีขึ้น การแก้ไขเงื่อนไขของสัญญาของผู้ประกอบการทั้งรายย่อยและรายใหญ่ อาทิ บริษัท คิงเพาว์เวอร์ดิวตี้ฟรี ได้ทำโดยสอดคล้องและปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญา ถือว่าคณะกรรมการของบริษัทได้ทำหน้าที่ในการบรรเทาผลกระทบที่เกิดกับผู้ประกอบการและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัทอย่างเต็มที่ เนื่องจาก AOT มีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ความช่วยเหลือโดย AOT จึงช่วยรักษาความสามารถในการแข่งขันของอุดสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ซึ่งมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก รายได้จากนักท่องเที่ยวปัจจุบันคิดเป็น 13% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติและห่วงโซ่อุปทานของผู้ประกอบการโดยตรงของ AOT และผู้ประกอบการในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยวมีการจ้างงานคิดเป็นสัดส่วนสูง

ส่วนผลกระทบทางการเงินจากเงื่อนไขใหม่ของสัญญาดิวตี้ฟรี เราประเมินผลกระทบทางการเงินจากเงื่อนไขใหม่ของสัญญาดิวตี้ฟรีที่ 1.33 แสนล้านบาท ผลกระทบที่สูงเป็นผลมาจากการใช้เวลายาวกว่าที่จำนวนผู้โดยสารของ AOT จะกลับไปสู่ระดับเติมที่ตั้งไว้ตอนประมูล(ประมาณ 60-70 ล้นคนในปี 2564 ตามการประเมินของเรา) เราคาดว่าผู้โดยสารของ AOT จะกลับไปสู่ระดับนี้ในปี 2570

นอกจากนี้เราคงคำแนะนำ "ขาย" และราคาเป้าหมายเดิม (ปลาย 2564) ที่ราคา 45.45 บาท เมื่อเทียบกับราคาเป้าหมายก่อนหน้านี้ที่ 70.50 บาท ส่วนต่างมาจากผลกระทบทางการเงินจากเงื่อนไขใหม่ของสัญญาดิวตี้ฟรีที่ 13.67 บาท และผลกระทบต่อราคาเป้าหมายจากการที่การฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวของ AOT จะใช้เวลามากกว่าคาดซึ่งเป็นส่วนนี้อีก 11.34 บาท

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง