‘เที่ยวไทยได้ในที่เดียว’ เส้นทางท่องเที่ยว 2 ภาค 2 จังหวัด

‘เที่ยวไทยได้ในที่เดียว’ เส้นทางท่องเที่ยว 2 ภาค 2 จังหวัด
7 สิงหาคม 2563
619

เปิดเส้นทาง “เที่ยวไทยได้ในที่เดียว” โดย 2 ภูมิภาค แหล่งท่องเที่ยว ‘เมืองโบราณ’ ร่วมกับ ‘เพลาเพลิน’ ขยายตลาดการท่องเที่ยวระหว่างภูมิภาค เชื่อมโยงแหล่งอารยธรรมและสถาปัตยกรรม พร้อมพัฒนาแหล่งเรียนรู้คู่กับการส่งเสริมการศึกษาสู่การท่องเที่ยว

'เมืองโบราณ' สมุทรปราการ และ 'เพลาเพลิน' บุรีรัมย์ ร่วมทำบันทึกลงนามข้อตกลงร่วมกัน ด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยง ร่วมสร้าง ‘เส้นทางท่องเที่ยว 2 ภาค 2 จังหวัด เปิดเส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมและสถาปัตยกรรม ชู 'เที่ยวไทยได้ในที่เดียว' เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศ พร้อมนำร่องเป็นแหล่งท่องเที่ยวร่วมกันส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงแบบยั่งยืน

นายปั้น ทองทิว วิริยะพันธุ์ กรรมการผู้จัดการเมืองโบราณ สมุทรปราการ กล่าวว่า ด้วยเจตนารมย์และอุดมการณ์ของเมืองโบราณและเพลาเพลินนั้นมีเป้าหมายเดียวกันคือ การเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชนตนไทยทุกคน มุ่งพัฒนากระบวนการรักษา สืบสาน ส่งผ่าน เรื่องราวในประวัติศาสตร์ สถานที่สำคัญ วิถีชีวิตดั้งเดิมของแผ่นดินไทย

ดังนั้นขอบเขตความร่วมมือที่ได้ลงนามร่วมกันครั้งนี้ จึงจะเป็นหมุดหมายแรกที่ทั้งสองสถานที่จะช่วยกันพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และร่วมกันทำสิ่งต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยได้ในอนาคต ซึ่งเป็นการนำเอาวัฒนธรรมนำการศึกษา และการศึกษานำสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และสามารถเชื่อมโยงเส้นทาง ส่งต่อนักท่องเที่ยว ตามความต้องการของทั้งสองพื้นที่ได้

159672734351

พรทิพย์ อัษฏาธร กรรมการผู้จัดการ เพลาเพลิน บุรีรัมย์ กล่าวว่า การจับมือร่วมกันครั้งนี้ มีความตั้งใจ มุ่งมั่น ต่อยอด เพื่อการผลักดันการท่องเที่ยวให้กลับมาฟื้นฟูอีกครั้ง ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งมุ่งเน้น 4 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ ยกระดับความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว(Safe), ส่งเสริมความสะอาดในแหล่งท่องเที่ยว(Clean), ส่งเสริมความเป็นธรรมในการท่องเที่ยว(Fair) และส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและรักษ์สิ่งแวดล้อม(Sustainability), ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน(Community-Based Tourism) เพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชน

เรามีความตั้งใจส่งเสริมและสนับสนุนพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้นอกห้องเรียนมาโดยตลอด ในการร่วมมือครั้งนี้ เราได้มองเห็นถึงศักยภาพของเมืองโบราณ สถานที่ท่องเที่ยวในภาคตะวันออก ที่พร้อมในด้านการนำพาการศึกษาสู่การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน สามารถนำเยาวชนในกลุ่มเครือข่ายทางภาคอีสานต่อยอดและเชื่อมโยงกันได้

1596727343100

นอกจากนี้ ยังมีแนวทางความร่วมมือในระยะยาว เพื่อนำร่องด้านการท่องเที่ยวร่วมกับภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมและการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างภูมิภาคอื่นๆ นำไปสู่ในระดับประเทศต่อไป ภายใต้คอนเซปต์ 'เที่ยวเมืองไทยได้ในที่เดียว'

ทั้งนี้เมืองโบราณ สมุทรปราการและเพลาเพลิน บุรีรัมย์ ได้บูรณาการดำเนินงานส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม โดยมีระยะเวลาตามข้อตกลงเป็นเวลา 2 ปี ซึ่งมีขอบเขตความร่วมมือในด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยง และด้านนำพาการศึกษาสู่การท่องเที่ยว

คาดว่าการดำเนินงานแบบบูรณาการร่วมกันนี้ จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ เปิดเส้นทางและโอกาสในการขยายตลาดการท่องเที่ยวระหว่างภูมิภาค ตลอดจนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง