กทม.ระดมแผนป้องกันกรุงเทพฯ รับมือ 'น้ำท่วม'

กทม.ระดมแผนป้องกันกรุงเทพฯ รับมือ 'น้ำท่วม'
6 สิงหาคม 2563
453

กทม.ระดมแผนป้องกันน้ำท่วมกรุง คาดเดือน ส.ค.-ก.ย. ปริมาณฝนรวมบริเวณประเทศไทยเพิ่มสูง

ที่ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการ กทม. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) เป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงาน ครั้งที่ 8/2563 ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้หารือถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกชุกเพื่อป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งต้องเฝ้าระวังตั้งแต่ขณะนี้ถึงปลายเดือน ต.ค. โดยสถิติของสำนักการระบายน้ำ ปริมาณฝนรวมในพื้นที่กรุงเทพฯ เฉลี่ย 29 ปี ประมาณ 842.3 มม. สำหรับปีนี้ปริมาณฝนสะสม ตั้งแต่เดือน 1 ม.ค. – 4 ส.ค.2563 มีปริมาณ 740.5 มม. ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 12.1% โดยเดือน ส.ค.คาดว่าปริมาณฝนรวมบริเวณประเทศไทย ส่วนใหญ่จะสูงกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 5 สำหรับในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลคาดว่าจะมีปริมาณฝนรวมประมาณ 200-250 มม. 

ขณะที่เดือน ก.ย.คาดว่าปริมาณฝนรวมบริเวณประเทศไทยส่วนใหญ่จะสูงกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 5 ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล คาดว่าจะมีปริมาณฝนรวมประมาณ 300-350 มม. สำหรับเดือน ต.ค. คาดว่าปริมาณฝนรวมบริเวณประเทศไทยส่วนใหญ่จะต่ำกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 5 โดยในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลคาดว่าจะมีปริมาณฝนรวมประมาณ 240-290 มม. 

สำนักการระบายน้ำจึงได้เตรียมความพร้อมบ่อสูบน้ำ และสถานีสูบน้ำ เตรียมความพร้อมระบบไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าสำรอง เตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่สำหรับเร่งระบายน้ำในจุดที่มีปัญหาน้ำท่วมขัง รวมทั้งเตรียมเจ้าหน้าที่และบุคลากรเพื่อเฝ้าระวังและปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ซึ่งกรุงเทพมหานครได้มีการรายงานสภาพอากาศ ระบบประสานงาน และระบบการแจ้งเตือนประชาชนและแจ้งปัญหาน้ำท่วม ซึ่งประชาชนสามารถติดตามได้ที่ เว็บไซต์สำนักการระบายน้ำ www.dds.bangkok.go.th Facebook : ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร @BKK_BEST Twitter : ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร @BKK_BEST และแอปพลิเคชันกทม. Connect หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2248 5115 ตลอด 24 ชั่วโมง 

ในส่วนของสำนักงานเขตต่างๆ ได้ดำเนินการตามแผนการลอกท่อระบายน้ำ ขุดลอกคู คลอง เรียบร้อยแล้วทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ พร้อมทั้งได้จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำสำรอง จัดเตรียมเจ้าหน้าที่หน่วยเบสท์เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมออกปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดสำหรับจัดเก็บขยะที่กีดขวางทางน้ำไหลบริเวณหน้าตะแกรงระบายน้ำ รวมถึงจัดเตรียมเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยการจราจรและอำนวยความสะดวกประชาชนบริเวณจุดอ่อนและจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม 

สำหรับปัญหาน้ำท่วมที่เกิดจากน้ำเหนือ และน้ำทะเลหนุน ซึ่งมักเกิดขึ้นประมาณ เดือน พ.ย. - ธ.ค. สำนักการระบายน้ำได้จัดเตรียมกระสอบทราย สำหรับทำแนวคันกั้นน้ำชั่วคราวริมแม่น้ำเจ้าพระยาในบริเวณที่ไม่มีแนวเขื่อนกันน้ำ โดยจะเริ่มเรียงกระสอบทรายตั้งแต่กลางเดือน ส.ค. และจะแล้วเสร็จประมาณ กลางเดือน ก.ย. แต่หากประชาชนพบเหตุน้ำท่วมขังสามารถแจ้งได้ได้ที่หมายเลข 0 2248 5115 ตลอด 24 ชั่วโมง 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง