'สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์' ลูกหม้อ ปตท.ยุคโชติช่วงชัชวาล

'สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์' ลูกหม้อ ปตท.ยุคโชติช่วงชัชวาล
7 สิงหาคม 2563 | โดย ณัฐณิชา ดอนสุวรรณ
2,113

'สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์' รองนายกฯ และ รมว.พลังงานคนใหม่ ที่จะใช้ประสบการณ์จากธุรกิจพลังงาน ปตท.และประสบการณ์ทางการเงินจาก บล.ไทยพาณิชย์ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน คนที่ 14 ถือเป็นบุคคลที่คนในแวดวงพลังงานรู้จักดี เนื่องด้วยเคยดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC และเป็นลูกหม้อของกลุ่ม ปตท.ที่เรียกได้ว่ามีฝีมือการบริหารไม่แพ้ใคร

แม้ว่าปัจจุบันจะพ้นจากตำแหน่งสุดท้ายในกลุ่ม ปตท.ก่อนยื่นใบลาออกเมื่อวันที่ 23 ก.ค.2563 เพื่อเตรียมตัวเป็นรัฐมนตรี คือ กรรมการและกรรมการกำกับดูแลกิจการ PTTGC และกรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

นายสุพัฒนพงษ์ ถือว่ามีความคุ้นเคยกับรัฐบาลชุดนี้ดี โดยเฉพาะการได้รับแต่งตั้งเป็นทีมที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ

ขณะที่ประวัติด้านการศึกษา นายสุพัฒนพงษ์ จบการศึกษา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งผ่านการอบรมหลายหลักสูตรที่ช่วยสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ เช่น

ผ่านการอบรมหลักสูตร “การปฏิรูปและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม” รุ่นที่ 2/2561 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 23/2559 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 4 (วพน. 4) สถาบันวิทยาการพลังงาน

ส่วนการทำงานด้านพลังงาน 5 ปีย้อนหลัง ผ่านหลายตำแหน่งสำคัญ เช่น

ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

หากย้อนดูประสบการณ์ทำงานในเครือ ปตท.นั้น นายสุพัฒนพงษ์ ก้าวสู่องค์ ปตท.หลังจบการศึกษาใหม่ๆ เรียกว่าเข้ามาเริ่มงานในยุค “โชติช่วงชัชวาล” จากนั้นได้ลาออกจาก ปตท.ไปช่วงหนึ่ง ก่อนก้าวเข้าสู่การทำงานในสถาบันการเงิน ก่อนลาออกจากตำแหน่งสุดท้าย คือ กรรมการบริหาร บล.ไทยพาณิชย์ ในปี 2551

และกลับเข้าทำงานภายใต้กลุ่ม ปตท.อีกครั้ง ตามการชักชวนของผู้บริหารในยุค นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ที่ ปตท.ต้องการคนรุ่นใหม่ไฟแรงมาร่วมขับเคลื่อนองค์กร และเป็นการเข้ามาทำงานในยุคของ นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ที่ล้วนเป็นกลุ่มผู้บริหารที่มีฝีมือและทำงานใกล้ชิดกันอยู่แล้ว เรียกว่าต่างเป็นลูกหม้อของ ปตท.ที่มีประสบการณ์ทำงานในแวดวงพลังงานยาวนาน และทั้งนายไพรินทร์กับนายสุพัฒนพงษ์ ต่างเข้าไปเป็นทีมที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้วยกัน 

ขณะเดียวกัน จากประสบการณ์ทำงานในสถาบันการเงินนั้น ก็การันตีความสามารถในการบริหารงานที่หลากหลาย จึงไม่แปลกใจที่จะได้รับความไว้วางใจให้ควบตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ใน ครม.ประยุทธ์ 2/2

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง