'ในหลวง' พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบเหตุอุทกภัย-วาตภัย จ.ระนอง-ชุมพร

'ในหลวง' พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบเหตุอุทกภัย-วาตภัย จ.ระนอง-ชุมพร
6 สิงหาคม 2563
204

"ในหลวง" โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัย และวาตภัยในพื้นที่จังหวัดระนอง และจังหวัดชุมพร

วันนี้ (6 ส.ค.63) เวลา 10.45 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ไปประชุมและติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระนอง ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดระนอง ต่อจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 481 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัยและผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่อำเภอเมืองระนอง อำเภอกระบุรี อำเภอกะเปอร์ อำเภอละอุ่น และอำเภอสุขสำราญ ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดระนอง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจ

ในตอนบ่าย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ไปประชุมและติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพร ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสวี จังหวัดชุมพร ต่อจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1,422 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัย และผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดชุมพร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสวี จังหวัดชุมพร เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจ

159671620071

ในโอกาสนี้ องคมนตรี เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัย กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ และเจ้าหน้าที่ให้ทราบ ในการนี้ องคมนตรี ได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัย และผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่อำเภอเมืองระนอง จำนวน 5 ครอบครัว และในพื้นที่อำเภอสวี จังหวัดชุมพร จำนวน 5 ครอบครัว โดยเป็นผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ทุพลภาพ พร้อมกับพูดคุยให้กำลังใจ ราษฎรต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

ทั้งนี้ องคมนตรีได้ให้กำลังใจและขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชน ทั้งยังกล่าวชื่นชมที่ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาปฏิบัติ ในการเร่งนำความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัยเพื่อทำให้พวกเขาได้กลับมามีชีวิตปกติโดยเร็วที่สุด ทราบว่าได้เข้าถึงครัวเรือนที่เดือดร้อนในทันที ณ วันเกิดเหตุ และจัดให้การคมนาคมและไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายให้ใช้งานได้ภายใน 24 ชั่วโมง และเร่งซ่อมแซมทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชนให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายใน 1 อาทิตย์

159671620548


จังหวัดชุมพร แบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ 70 ตำบล 736 หมู่บ้าน ได้รับอิทธิพลจากพายุโซร้อนซินลากู และหย่อมความกดอากาศต่ำแพร่ปกคลุม เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2563 ทำให้เกิดฝนตกหนักติดต่อกันและมีลมกระโชกแรงในพื้นที่ ส่งผลทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน และต้นไม้หักโค่น ในพื้นที่อำเภอต่าง ๆ ทำให้บ้านเรือนราษฎร ทรัพย์สิน ถนน สะพาน และพื้นที่ทางการเกษตร
(สวนทุเรียน)ในพื้นที่ 8 อำเภอ 38 ตำบล 195 หมู่บ้าน ได้รับความเสียหาย ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 1,427 ครัวเรือน

159671620237

จังหวัดระนอง แบ่งการปกครองออกเป็น 5 อำเภอ 30 ตำบล 178 หมู่บ้าน ได้รับอิทธิพลจากพายุโซร้อนซินลากู(SINLAKU) และหย่อมความกดอากาศต่ำแพร่ปกคลุม เมื่อวันที่ 2-4 สิงหาคม 2563 ทำให้เกิดฝนตกหนักติดต่อกันในพื้นที่ส่งผลทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนราษฎรในพื้นที่อำเภอต่าง ๆ ทำให้บ้านเรือนราษฎร ทรัพย์สิน ถนน สะพาน สิ่งสาธารณประโยชน์ และพื้นที่ทางการเกษตร(สวนทุเรียน) ในพื้นที่ 5 อำเภอ 30 ตำบล 117 หมู่บ้าน ได้รับความเสียหาย ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 681 ครัวเรือน

159671620084

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง