รู้จัก 'สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์' รองนายกฯ และรมว.พลังงานคนล่าสุด

รู้จัก 'สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์' รองนายกฯ และรมว.พลังงานคนล่าสุด
6 สิงหาคม 2563
2,192

ทำความรู้จัก "สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์" รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคนล่าสุด 

หลังจาก ราชกิจจานุเบกษา ได้ลงเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี 7 ราย ซึ่ง 1 ในนั้น คือ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคนล่าสุด 

"กรุงเทพธุรกิจ" จึงขอพาไปทำความรู้จักความเป็นมาที่น่าสนใจของรมว.พลังงานคนใหม่ป้ายแดง ดังนี้..

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ปัจจุบันอายุ 60 ปี เป็นบุคลากรที่มีความรู้และเชี่ยวชาญในธุรกิจพลังงาน และเป็น 1 ในทีมที่ปรึกษาเศรษฐกิจของนายกรัฐมนตรี และถือว่าเป็นไปตามคาดหมายว่าจะได้ขึ้นบริหารกระทรวงพลังงานดังที่เป็นข่าวไปก่อนหน้านี้

นายสุพัฒนพงษ์ จบการศึกษา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านการอบรมหลักสูตร “การปฏิรูปและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม” รุ่นที่ 2/2561 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 23/2559 สถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 4 (วพน. 4) สถาบันวิทยาการพลังงาน หลักสูตร Oxford Energy Seminar 2013, United Kingdom

เป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานด้านพลังงาน 5 ปีย้อนหลัง เคยเป็นประธานกรรมการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) อดีตประธานกรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) อดีตกรรมการ บริษัท PTTGC International Private Limited เป็นต้น

ทั้งนี้ที่ผ่านมา นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท พีทีทีโกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PPTGC รวมถึงได้ลาออกจาก กรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT ด้วย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง