บิ๊กป้อม ลั่นตั้งงบ 'เยียวยาเกษตรกร' ผู้ปลูกลำไย 2,000 บ./ไร่ จ่อเข้า ครม.สัปดาห์หน้า

บิ๊กป้อม ลั่นตั้งงบ 'เยียวยาเกษตรกร' ผู้ปลูกลำไย 2,000 บ./ไร่ จ่อเข้า ครม.สัปดาห์หน้า
6 สิงหาคม 2563
517

"บิ๊กป้อม" หาแนวทางแก้ไขปัญหาเกษตรกรผู้ปลูกลำไยภาคเหนือ มอบหมายกระทรวงเกษตรฯ เสนอเงินชดเชย "เยียวยาเกษตรกร" ผู้ปลูกลำไย 2,000 บาท/ ไร่ ให้ ครม.พิจารณาสัปดาห์หน้า

วันนี้ (6 สิงหาคม 2563) เวลา 15.00 น. ณ  ห้องนิทรรศการ 1-3 ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ  7 รอบพระชนมพรรษา พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมหารือระหว่างภาครัฐและเกษตรกรเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาเกษตรกรผู้ปลูกลำไยภาคเหนือ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ  ประธานสภาอาชีพเกษตรกร  ผู้แทนเกษตรกรเข้าร่วมประชุม  

รองนายกรัฐมนต รีกล่าวถึงสถานการณ์ผลผลิตลำไยในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ มีปริมาณผลผลิตลำไยในฤดูที่จะออกสู่ตลาดในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมเป็นจำนวนมากประกอบกับปัญหาภัยแล้งทำให้ต้นทุนในการผลิตสูงขึ้น รวมทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการส่งออกและการรับซื้อผลผลิตลำไยของพ่อค้าจากประเทศจีน รัฐบาลมีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกลำไย โดยมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรขับเคลื่อนโครงการ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลำไย ปี 2563  ดังนี้  

  1. ให้คณะกรรมการระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากผลิตผลการเกษตร เป็นผู้รับผิดชอบโครงการสนับสนุนจุดรวบรวมและคัดคุณภาพลำไย กระจายออกนอกแหล่งผลิต ปี 2563  สนับสนุนจุดรวบรวมลำไยสดเพื่อแปรรูป ปี 2563 และแก้ไขปัญหาสถานการณ์ผลผลิตผลไม้ออกสู่ตลาดมาก ปี 2563
  2. โครงการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ผลผลิตผลไม้ออกสู่ตลาดมาก ปี 2563 และชดเชยดอกเบี้ยให้กลุ่มเป้าหมาย มอบหมายให้กรมการค้าภายใน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บริหารจัดการให้เชื่อมโยงตลาดกับห้างสรรพสินค้า รวมถึงปั้มน้ำมัน ปตท. และตลาดออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้า   

สำหรับการชดเชยเพื่อเยียวยา บรรเทาความเดือดร้อน ให้เกษตรกรผู้ปลูกลำไย ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในอัตราไร่ละ 2,000 บาท รายละ ไม่เกิน 25 ไร่ นั้น รองนายกรัฐมนตรีจะขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหลักนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความช่วยเหลือ และแจ้งผลการพิจารณา ให้สภาอาชีพเกษตรกรทราบต่อไป โดยขอให้เกษตรกรมั่นใจว่า รัฐบาลจะให้ความช่วยเหลือเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีชีวิตความเป็นอยู่ที่มั่นคงและยั่งยืนตลอดไป  

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง