เปิด 5 ตำแหน่งงานว่าง ที่ตลาดต้องการมากที่สุด

เปิด 5 ตำแหน่งงานว่าง ที่ตลาดต้องการมากที่สุด
6 สิงหาคม 2563
448

"กรมการจัดหางาน" เผย 5 ตำแหน่งงานว่าง ที่ตลาดต้องการมากที่สุด

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เผย ในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบให้การจ้างงานภายในประเทศชะลอตัว สถานประกอบกิจการปิดตัวลง จนเกิดปัญหามีผู้ว่างงานจำนวนมาก นั้น กรมการจัดหางาน ไม่ได้นิ่งนอนใจ พร้อมเร่งดำเนินการตามมาตรการเยียวยาผลกระทบ เพื่อให้เกิดการจ้างงานในประเทศ ในรูปแบบโครงการและกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ โครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  มีเป้าหมายจ้างงานผู้ได้รับผลกระทบ จำนวน 700 คน ให้ช่วยปฏิบัติงาน ประชาสัมพันธ์ภารกิจ/การดำเนินงานของกรมการจัดหางาน  เช่น สำรวจข้อมูลความต้องการทำงาน/ความต้องการจ้างงานโดยเฉพาะการทำงานแบบ Part-time  การต่ออายุใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว การขึ้นทะเบียนรับเงินชดเชยกรณีว่างงาน การให้บริการจัดหางาน การไปทำงานต่างประเทศ โดยได้รับค่าจ้างวันละ 300 บาท จำนวน 45 วัน  ได้ดำเนินการจ้างงานตามโครงการครบตามเป้าหมาย

ขณะที่การให้บริการจัดหางานแก่ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ได้ส่งเสริมให้เกิดการบรรุงานไปแล้วกว่า 198,430 คน จากตำแหน่งงานว่างที่ได้รับแจ้ง จำนวน 272,879 อัตราทั่วประเทศ

โดยตำแหน่งงานว่างที่มีความต้องการมากที่สุด 5 อันดับแรกคือ

  1. แรงงานด้านการผลิต, แรงงานทั่วไป
  2. พนักงานขาย
  3. พนักงานจัดส่งสินค้า
  4. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
  5. พนักงานขับรถยนต์ 

นอกจากนี้ ยังได้ตั้งศูนย์บริการจัดหางาน Part – time เพื่อให้สามารถจ้างงานเป็นรายชั่วโมง (Job Sharing) ซึ่งปัจจุบันมีตำแหน่งงานว่าง 2,267 อัตรา มีผู้ได้รับการบรรจุแล้ว จำนวน 506 คน   และมีกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ให้เงินกู้ปลอดดอกเบี้ย 1 ปี แก่ผู้รับงานไปทำที่บ้าน ซึ่งภายใต้มาตรการการช่วยเหลือฯ Covid-19 นี้ ได้ปล่อยกู้ไปแล้ว 25 ราย/กลุ่ม เป็นเงิน 3,230,000 บาท

ส่วนนักศึกษาจบใหม่ที่ต้องการหางานทำ หรือคนที่ว่างงาน  กรมการจัดหางาน มีช่องทางหางานทำ ทางศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 -10 และสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือศูนย์จัดหางานสาขาทุกแห่ง  และยังมีบริการจัดหางานรูปแบบออนไลน์ ผ่านทาง https://smartjob.doe.go.th และ การให้บริการจัดหางานภายใต้โครงการต่าง ๆ เช่น โครงการนัดพบแรงงาน โครงการจัดหางานเชิงรุกเพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งสามารถตรวจสอบวัน เวลา และสถานที่ ได้ทาง www.doe.go.th หรือ https://smartjob.doe.go.th นอกจากนี้ ได้พัฒนาแพลตฟอร์ม เพื่อให้บริการจัดหางานรูปแบบใหม่ คือบัตรดิจิทัล (Smart Job Wallet) ให้บริการในรูปแบบ QR Code ด้วย

“ รัฐบาลให้ความสำคัญกับการจ้างงาน เพื่อเยียวยาพี่น้องแรงงานไทย และจะเร่งเดินหน้ามาตรการช่วยเหลือต่อไป  ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจหางานทำ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน ” นายสุชาติฯ กล่าว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง