‘คลาวด์’ โอกาส-ความท้าทาย ปลุกภาคบริการต่อยอดนวัตกรรม

‘คลาวด์’ โอกาส-ความท้าทาย ปลุกภาคบริการต่อยอดนวัตกรรม
6 สิงหาคม 2563
491

"พับลิคคลาวด์" แบบเปิดทำให้องค์กรสามารถขยายตัวได้รวดเร็วทั่วโลก

2.ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทวีความสำคัญ การรั่วไหลข้อมูลเป็นความเสี่ยงทางธุรกิจที่ปรากฎให้เห็นมากขึ้น ทำให้ผู้บริโภคคาดหวังว่าธุรกิจต่างๆ จะคุ้มครองข้อมูลของตัวเองให้ดีขึ้น โชคดีที่มีบริการบนระบบคลาวด์ ช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถตอบสนองความต้องการที่จำเป็นในจุดนี้ 

สถาปัตยกรรมระบบคลาวด์แบบเปิด ช่วยแยกย่อยข้อมูลและไซโลของแอพพลิเคชัน หนุนองค์กรที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล มีความคล่องตัว และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ฉับไว

ต่อยอดสู่นวัตกรรมที่แตกต่าง 

3.ระบบคลาวด์เตรียมความพร้อมไปสู่เอไอ และบริการที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน ฟินเทคกำลังก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับธุรกิจดั้งเดิมในอุตสาหกรรมนี้ สิ่งแวดล้อมในระบบไฮบริดคลาวด์ ทำให้องค์กรต่างๆ นำปัญญาประดิษฐ์ หรือเอไอ และเทคโนโลยีเกิดใหม่อื่นๆ มาใช้ได้เร็วขึ้น

4.ระบบคลาวด์ช่วยสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลไว้ในประเทศ (Data Localization) กฎหมายจีดีพีอาร์ และกฎข้อบังคับอื่นๆ กำหนดให้องค์กรต่างๆ เก็บข้อมูลไว้ในประเทศหรือภูมิภาคหนึ่ง หรือ Data Localization ปัจจุบันผู้ให้บริการระบบคลาวด์ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ เพื่อให้องค์กรมั่นใจว่ามีศูนย์ข้อมูลคลาวด์ที่แข็งแกร่งในภูมิภาคหรือโซนต่างๆ เป็นไปตามข้อกำหนดการจัดเก็บข้อมูลไว้ในประเทศ 

ขณะที่ ไอดีซี ประเทศไทย มองว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดที่เกิดขึ้น จะทำให้ธุรกิจย้ายไปสู่ระบบปฏิบัติการและดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันบนระบบคลาวด์ กลยุทธ์คลาวด์ที่วางแผนอย่างดีจะช่วยบรรเทาความซับซ้อนที่บริษัทที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลต้องเผชิญอยู่ จนถึงการนำเทคโนโลยีล้ำอย่างเอไอ และอนาไลติกส์เข้ามาใช้ คลาวด์จะช่วยให้องค์กรผสานจุดแข็งจาก 2 ขั้ว คือ การผนวกรวมสภาพแวดล้อมที่เชื่อถือได้และกุญแจที่นำไปสู่นวัตกรรมเข้าด้วยกัน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง