'TED FUND' แจกทุนหนุนผู้ผลิตเครื่องสำอางวิจัยโกอินเตอร์

'TED FUND' แจกทุนหนุนผู้ผลิตเครื่องสำอางวิจัยโกอินเตอร์
6 สิงหาคม 2563
194

กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการฯ แจกทุนให้เปล่าในทุกธุรกิจที่มีความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งวงการเครื่องสำอาง ล่าสุดแป้งฝุ่นทาหน้าไร้ทัลคัมของไทยเตรียมขยายโรงงาน หลังตลาดสหรัฐตอบรับดี เผยเริ่มเชิงพาณิชย์ได้จริงจังเพราะคำแนะนำและทุนจากกองทุนฯ

TED FUND เป็นกองทุนที่มีประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการรายใหม่เป็นอย่างมากรวมทั้งบริษัทขนาดเล็ก เพราะการพัฒนาสินค้าที่มีต้นแบบมาจากงานวิจัยนั้น จะมีความเสี่ยงด้านการลงทุนซึ่งเป็นความเสี่ยงว่าอาจจะประสบผลสำเร็จหรือไม่ก็ได้ ทำให้เอกชนไม่กล้าลงทุนเต็มร้อย แต่เมื่อภาครัฐมีกลไกเข้ามาสนับสนุนจึงทำให้มีความมั่นใจมากขึ้น กล้าที่จะลงทุนและทำให้เกิดสินค้านวัตกรรมขึ้นมาได้จริง

เครื่องสำอางไทยส่งขายสหรัฐ

รศ.วัลยา สุทธิขำ กรรมการ หจก.โคคูน คอสเมติก (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า หลังจากได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนาเทคนิคการเตรียมผงแป้งจากรังไหมไทย ด้วยกระบวนการปรับปรุงสภาพผิวอนุภาคของผงไหม ให้สามารถกระจายตัวและดูดซับความมันบนใบหน้า ด้วยคุณสมบัติของผงแป้งที่โปร่งแสง ดูดซับความมันส่วนเกินบนใบหน้าได้ดี โดยพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบคือ แป้งแต่งหน้าโปร่งแสงจากผงไหมไทย และได้นำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเข้าขอรับคำแนะนำจากกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)

159663553042

กระทั่งได้ต้นแบบบรรจุภัณฑ์รวมทั้งได้รับทุนสำหรับการทดสอบตลาด ทำให้สามารถส่งไปทำตลาดในสหรัฐผ่านช่องทางออนไลน์ของ Amazon มาแล้วระยะหนึ่งและได้ผลตอบรับจนเป็นที่น่าพอใจ

กองทุนฯ ทำให้เรารู้ว่า ผู้บริโภคไม่ได้ต้องการบรรจุภัณฑ์ที่วิลิศมาหรา แต่ต้องการอะไรที่เรียบง่าย ใช้สะดวก และผลจากคำแนะนำของกองทุนฯ ก็คือ เราสามารถจบกระบวนการ จบวิธีคิดในเรื่องบรรจุภัณฑ์ได้ ซึ่งเมื่อรวมกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีทัลคัม และใช้วัตถุดิบจากอนุภาคผงไหมในพื้นที่ภาคอีสาน รวมทั้งส่วนผสมอื่นๆ ที่มาจากวัตถุดิบธรรมชาติทั้งหมด กระแสตอบรับของลูกค้าในสหรัฐก็ออกมาดี โดยกำหนดราคาขายข้างกล่องที่ 1,290 บาท และจากกระแสตอบรับของตลาด ทำให้เราตัดสินใจปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต ซึ่งเป็นการตัดสินใจตั้งแต่ก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19”

159663579422

หจก.โคคูน คอสเมติก (ประเทศไทย) เป็นนิติบุคคลที่มีเทคโนโลยีการแปรรูปโปรตีนจากรังไหมไทย เพื่อใช้เป็นสารตั้งต้น หรือส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางอยู่แล้วส่วนหนึ่ง การพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งแต่งหน้าจากโปรตีนไหม จึงเป็นการใช้ประโยชน์จากโปรตีนไหมที่แยกออกจากการผลิตก่อนหน้านี้ ทำให้เกิดการใช้ประโยชน์จากไหมสูงสุด โดยไม่มีของเหลือทิ้ง และสามารถสร้างงานให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในภูมิภาค ซึ่งถือเป็นโครงการที่มีนวัตกรรมและเข้าข่ายได้รับทุนตลอดจนคำแนะนำในเรื่องการตลาดจากเทดฟันด์ ขณะที่ รศ.วัลยา สุทธิขำ เป็นนักวิชาการที่เคยได้รับรางวัลจากงานวิจัยผลิตภัณฑ์หลายรางวัล รวมทั้งได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมการทำแผนธุรกิจจากสถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ที่ประเทศอังกฤษอีกด้วย

รับความเสี่ยงเอกชนวิจัย 90%

ชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) กล่าวว่า เทดฟันด์เป็นหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการที่มีไอเดีย หรือนวัตกรรมและเทคโนโลยี ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 โดยคำนึงถึงนโยบายหลักของรัฐบาลในการนำประเทศไทยไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการใช้นวัตกรรม เพื่อเพิ่มคุณค่าสินค้าและบริการ และการส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ในการพัฒนาธุรกิจที่มีศักยภาพในการทำซ้ำ และขยายตลาด เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสามารถเติบโตอย่างก้าวกระโดดมาโดยตลอด

159663577552

กองทุนฯได้จัดสรรเงินสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในรูปแบบการสนับสนุนทุนอุดหนุนสมทบบางส่วนให้กับ แก่ นักศึกษา บุคลากรในสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจเริ่มต้นทั่วไปที่มีการพัฒนานวัตกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย ฯลฯ โดยกําหนดวงเงินสนับสนุนทุนไว้ไม่เกิน 90% หรือสูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อโครงการ หรือที่เรียกรูปแบบการสนับสุนแบบ 10/90 คือ 90% มาจากการสนับสนุนของทางกองทุนฯ และผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายมีความพร้อมในการร่วมลงทุนในลักษณะที่เป็นงบประมาณ ไม่น้อยกว่า 10% ของมูลค่าโครงการ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง