มท.1 ย้ำรัฐบาลเร่งช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย

มท.1 ย้ำรัฐบาลเร่งช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย
5 สิงหาคม 2563
107

มท.1 ย้ำรัฐบาลเร่งช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก เพื่อให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยและประกอบอาชีพต่อไปได้อย่างเร็วที่สุด

วันนี้ (5 ส.ค. 63) เวลา 11.10 น. ที่ห้องประชุมพระสุริยัน อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจา เรื่อง การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่บ้านสูบ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมี นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเลย พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 2 ครั้งที่ 19 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา กล่าวว่า จากกรณีเกิดฝนตกหนักซึ่งมีปริมาณฝนสะสมจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดสถานการณ์อุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563 สร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 10,000 กว่าครอบครัว และจังหวัดเลย 700 กว่าครอบครัว ซึ่งในการปฏิบัติงานในพื้นที่ ได้มีการติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมืออย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องการแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบในทุกช่องทาง ทั้งหอกระจายข่าวและโซเชียลมีเดีย และผ่านผู้นำชุมชนต่าง ๆ โดยในขณะนี้ได้มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่ที่ประสบภัย เพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนทั้งด้านที่อยู่อาศัย ที่ทำมาหากินทั้งหมด รวมถึงเร่งแจกจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค การมอบถุงยังชีพในพื้นที่ รวมถึงการซ่อมแซมถนนหนทางเพื่อเดินทางสัญจร ซึ่งรัฐบาลได้น้อมนำพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเร่งดำเนินการให้พี่น้องประชาชนกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติโดยเร็ว

นอกจากนี้ ในเรื่องการฟื้นฟู ในขณะนี้ทุกพื้นที่ได้เร่งสำรวจความเสียหายแล้วผ่านคณะกรรมการที่รับผิดชอบในแต่ละด้านตามลำดับ ทั้งนี้ ขอยืนยันว่า รัฐบาลจะได้เร่งรัดความช่วยเหลือตามระเบียบราชการ และจะระดมสรรพกำลังทุกภาคส่วนอย่างเต็มกำลังความสามารถทั้งหน่วยทหาร ตำรวจ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงภาคเอกชน ในการซ่อมอาคารบ้านเรือน ยานพาหนะ ที่นา และพื้นที่การเกษตรต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยและประกอบอาชีพต่อไปได้อย่างเร็วที่สุด และสำหรับเรื่องการซ่อมแซมและบำรุงรักษาแหล่งกักเก็บน้ำในพื้นที่ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของ อปท. นั้น จะได้เร่งดำเนินการสำรวจดูตามที่จำเป็นและให้เงินอุดหนุนกับ อปท. ในการไปดูแลเขื่อนหรือฝายที่จำเป็นต้องบูรณะหรือซ่อมแซมต่อไป

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง