ธ.ก.ส.โอนเงิน 'เยียวยาเกษตรกร' 3 เดือนจ่ายแล้ว 1.2 แสนล้าน

ธ.ก.ส.โอนเงิน 'เยียวยาเกษตรกร' 3 เดือนจ่ายแล้ว 1.2 แสนล้าน
5 สิงหาคม 2563
42,112

ธ.ก.ส.โอนเงิน “เยียวยาเกษตรกร" 7.7 ล้านราย ตามเป้าหมาย 3 เดือนจ่าย 1.2 แสนล้าน อยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบสิทธิ์อีก 269 ราย

เมื่อวันที่ 5 ส.ค.63 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึง การติดตามประเมินผลโครงการช่วยเหลือเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 รับ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ ได้มอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ทำหน้าที่นายทะเบียน รวบรวม และจัดทำระบบคัดกรองที่ถูกต้อง สศก. ได้ทำการตรวจสอบความซ้ำซ้อนข้อมูล และส่งรายชื่อเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ฯให้กับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.  เพื่อดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกร  เงินเยียวยา รายละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ค.-ก.ค. 

159661876366

นายอลงกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ โดย สศก. ได้จัดส่งรายชื่อเกษตรกรที่ได้ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลกับโครงการ "เราไม่ทิ้งกัน" ของกระทรวงการคลัง ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ข้าราชการบำนาญของกรมบัญชีกลาง และระบบ "ประกันสังคม" ของสำนักงานประกันสังคม ให้ ธ.ก.ส. เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกร ข้อมูล ณ 31 ก.ค. รวมทั้งสิ้น 7,747,490 ราย

โดย  ธ.ก.ส. ดำเนินการโอนเงินเยียวยา เข้าบัญชีเกษตรกร ตั้งแต่ 15 พ.ค. – 31 ก.ค. รวม 3 งวด จำนวน 112,126.730 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.48 ของเป้าหมาย 116,212.35 ล้านบาท แบ่งเป็น  

  • งวดที่ 1 จำนวน 7,486,705 ราย จำนวนเงิน 37,433.525 ล้านบาท
  • งวดที่ 2 จำนวน 7,472,114 ราย  จำนวนเงิน 37,360.570 ล้านบาท
  • งวดที่ 3 จำนวน 7,466,527 ราย  จำนวนเงิน 37,332.635 ล้านบาท

นายอลงกรณ์ กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม มีเกษตรกรที่ยังไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรได้ เนื่องจากไม่ได้แจ้งเลขบัญชี ขณะนี้ได้เร่งให้หน่วยงานในพื้นที่ติดตามเกษตรกรเพื่อส่งเลขบัญชีให้กับ ธ.ก.ส. ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกร โดยดำเนินการหลายช่องทาง เช่น ติดประกาศ ณ หน่วยงานในพื้นที่ โทรศัพท์แจ้งเกษตรกรโดยตรง รวมทั้งส่งรายชื่อให้กับผู้นำชุมชนเพื่อรไปแจ้งเกษตรกรต่อไป และสำหรับเกษตรกรกลุ่มสุดท้าย ที่ได้แจ้งความจำนงเพาะปลูกและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรก่อนวันที่ 15 พ.ค. และเพาะปลูกพืชก่อนวันที่ 30 มิ.ย. ซึ่งมีจำนวน 38,737 ราย กลุ่มนี้จะได้รับเงินครั้งเดียว 15,000 บาท ภายในเดือนส.ค.นี้

"สำหรับผลการอุทธรณ์ มีเกษตรกรที่มาขอยื่นเรื่องอุทธรณ์เยียวยาของทั้ง 8 หน่วยงาน โดยตรวจสอบความถูกต้องและซ้ำซ้อนแล้ว คงเหลือ 189,645 ราย ซึ่งล่าสุด การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 29 ก.ค. ที่ผ่านมา พบว่า มีเกษตรกรที่เข้าหลักเกณฑ์ที่สามารถจ่ายเงินเยียวยาได้ จำนวน 70,338 ราย และอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบสิทธิ์อีก 269 ราย ซึ่งคาดว่าจะจ่ายเงินได้เช่นกัน” นายอลงกรณ์ กล่าว

เกษตรกรในกลุ่มนี้ สามารถตรวจสอบสิทธิ์ หรือ สถานะเงินเยียวยา ได้ทาง www.moac.go.th หรือ หน่วยงานทะเบียนต้นสังกัดที่เกษตรกรแต่ละรายขึ้นทะเบียนไว้

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง