เปิดแล้ว! สำนักงานทำพาสปอร์ตใหม่ MBK ชั้น 5

เปิดแล้ว! สำนักงานทำพาสปอร์ตใหม่ MBK ชั้น 5
5 สิงหาคม 2563
1,785

“ดอน ปรมัตถ์วินัย” เป็นประธานเปิดสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว มาบุญครอง ชั้น 5 ด้านอธิบดีกรมการกงสุล เผยพาสปอร์ตรุ่นใหม่ อายุ 10 ปี คาดเริ่มให้บริการเดือน ส.ค.นี้

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปทุมวัน ตั้งอยู่บริเวณ ชั้น 5 โซน A ศูนย์การค้ามาบุญครอง (MBK Center) โดยมีนายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล นายจาตุรนต์ ไชยะคำ รองอธิบดีกรมการกงสุล ผู้แทนกิจการค้าร่วม DGM และผู้บริหารศูนย์การค้า MBK เข้าร่วม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ประสงค์จะรับบริการจัดทำหนังสือเดินทางและบริการด้านงานนิติกรณ์ ซึ่งเป็นการตอบสนองนโยบายกระทรวงการต่างประเทศในการพัฒนงานกงสุลสู่ “Smart and Best Service” ที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง

นายชาตรี กล่าวว่า กระทรวงการต่างประเทศได้ยกระดับการบริการหนังสือเดินทางในโครงการ e-Passport ระยะที่ 3 ให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาทิ การลดระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตเล่มหนังสือเดินทางจาก 2 วัน เป็น 1 วัน ซึ่งจะทำให้ประชาชนได้รับเล่มหนังสือเดินทางเร็วขึ้น การเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลโดยการเก็บภาพม่านตาควบคู่กับภาพใบหน้าและลายนิ้วมือ ทำให้การปลอมแปลงหรือสวมตัวทำได้ยากขึ้น การเพิ่มจุดรับ คำร้องหนังสือเดินทางในสำนักงานทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสะดวกขึ้น และสิ่งที่กระทรวงฯ มีความภูมิใจเรียนเสนอ คือ การบริการ ติดแผ่นใสพิมพ์อักษรเบรลล์ในหนังสือเดินทางแก่ผู้สูญเสียการมองเห็น 

159661233566

นอกจากนี้ กระทรวงฯ ยังเพิ่มทางเลือกในการชำระค่าธรรมเนียมด้วย QR code บัตรเครดิต และเดบิต ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนในปัจจุบัน อีกทั้ง มีแผนจะติดตั้ง เครื่องรับคำร้องหนังสือเดินทางด้วยตนเองเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในช่วงหลังเวลาราชการ 

"สำหรับการขยายอายุหนังสือเดินทางจาก 5 ปี เป็น 10 ปี และพาสปอร์ตสำหรับผู้บรรลุนิติภาวะที่ทุกคนรอคอยนั้น ขณะนี้ กระทรวงฯ อยู่ระหว่างการแก้ไขระเบียบให้รองรับ และคาดว่าจะเริ่มให้บริการได้ในช่วงปลายเดือน ส.ค. หรือ ก.ย.นี้" นายชาตรี ระบุ 

159661235587

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปทุมวัน เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 10.00 - 18.00 น. มีจุดบริการรับคำร้อง จำนวน 50 บูธ ซึ่งสามารถรองรับการให้บริการทำหนังสือเดินทางได้ประมาณวันละ 1,500คนต่อวัน ในช่วงแรก สำนักงานฯ จะเปิดให้บริการ 25 บูธ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นอกจากนี้ สำนักงานฯ ยังอยู่ระหว่างเตรียมการติดตั้งเครื่องรับคำร้องหนังสือเดินทางด้วยตนเอง (Kiosk) จำนวน 15 เครื่อง ซึ่งประชาชนสามารถยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางได้ด้วยตนเองทั้งในและนอกเวลาราชการ

นอกจากนี้ สำนักงานฯ จะเปิดให้บริการด้านนิติกรณ์รับรองเอกสาร ซึ่งคาดว่าจะเริ่มให้บริการได้ในช่วงเดือน ต.ค. นี้ รวมทั้ง มีแผนร่วมกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องในการให้บริการประชาชนด้านอื่น ๆ เพิ่มเติม อาทิ การทำบัตรประจำตัวประชาชน การขอคัดสำเนาเอกสารทะเบียนราษฎร์ภาษาอังกฤษ เป็นต้น

159661237268

กระทรวงการต่างประเทศมุ่งเน้นการยกระดับการบริการประชาชนให้ดียิ่งขึ้นจากเดิม ด้วยการให้บริการที่รวดเร็ว ใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้น เพิ่มจุดรับคำร้องในสำนักงานหนังสือเดินทางต่าง ๆ ติดตั้งเครื่องรับคำร้องหนังสือเดินทางด้วยตนเอง (Kiosk) และมีแผนจะเปิดสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเพิ่มเติมในอนาคตเพื่อขยายเครือข่ายการให้บริการแก่ประชาชนในภูมิภาคต่าง ๆ

กระทรวงการต่างประเทศได้เริ่มให้บริการหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบใหม่ ตั้งแต่วันที่ 8 ก.ค. 2563 ที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค จำนวน 22 แห่ง โดย หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบใหม่ได้บรรจุคุณลักษณะด้านความปลอดภัยและเก็บข้อมูลชีวมาตรเพิ่มขึ้นจากเดิม ซึ่งจะทำให้หนังสือเดินทางไทยยากต่อการปลอมแปลง

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง