“พาณิชย์ลำพูน” ปลื้มขายลำไยที่หาดใหญ่เกือบ 10 ล้านบาท

“พาณิชย์ลำพูน” ปลื้มขายลำไยที่หาดใหญ่เกือบ 10 ล้านบาท
5 สิงหาคม 2563
126

“พาณิชย์จังหวัดลำพูน”  โชว์ผลงานกิจกรรม”กินลำไย”ที่หาดใหญ่ขายได้กว่า 140 ตัน มูลค่าเฉียด 10 ล้านบาท  เตรียมลุยต่อประสานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ รับลำไยไปช่วยขาย

นางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า พาณิชย์จังหวัดลำพูนได้จัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคลำไย จ.ลำพูน ปี 2563 ระหว่างวันที่ 31 ก.ค.-2 ส.ค.2563 ที่ผ่านมา  ณ ห้างเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งปรากฏว่าได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่าง โดยสามารถจำหน่ายลำไยสด ลำไยอบแห้ง และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากลำไย ได้กว่า 140 ตัน มูลค่ารวมทั้งสิ้น 9,900,000 บาท โดยแยกเป็นการจำหน่ายลำไยสด ลำไยอบแห้ง และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากลำไย ประมาณ 13,000 กก. มูลค่า ประมาณ 500,000 บาท และการจัดการเจรจาธุรกิจการค้าและทำ MOU ระหว่างผู้ประกอบการ จ.สงขลากับผู้ประกอบการ จ.ลำพูน จำนวน 4 คู่  โดยจะเริ่มส่งมอบ วันที่ 1 ส.ค.2563 เป็นต้นไป

159661008870

นางนิยดา กล่าวว่า  สำหรับการเจรจาและการทำ MOU ประกอบด้วย ผู้ประกอบการในตลาดพงษ์เจริญ จ.สงขลา กับ บริษัท ฟูจิสตาร์ โฮลดิ้ง จำกัด จ.ลำพูนจำนวน 100 ตัน มูลค่า 3,000,000 บาท MOC Biz Club จ.สงขลา กับวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์ พืช ผัก สมุนไพรและผลไม้ จ.ลำพูน จำนวน 20 ตัน มูลค่าประมาณ 700,000 บาท 3.บริษัท กฤษณาปราโมทย์ จำกัด จ.สงขลา กับวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์ พืช ผัก สมุนไพรและผลไม้ จ.ลำพูน จำนวน 20 ตัน มูลค่าประมาณ 700,000 บาท และ4.ลำไยแปรรูปอบแห้ง (เนื้อสีทอง) ระหว่างวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านริมร่อง กับคุณชูเกียรติ ผู้ประกอบการส่งออกมาเลเซีย จำนวน 20,000 กก. มูลค่า 5,000,000 ล้านบาท  ทางพาณิชย์ลำพูนมั่นใจว่ากิจกรรมดังกล่าวจะช่วยระบายผลผลิตลำไยให้กับเกษตรกรในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก และช่วยผลักดันให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น

159661011348

นางนิยดา กล่าวว่า  สำนักงานฯ มีแผนที่จะช่วยระบายผลผลิตลำไยให้กับเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการประสานไปยังสำนักงานพาณิชย์จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อนำผลผลิตลำไยไปจำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี และสามารถช่วยระบายผลผลิตลำไยในช่วงที่ออกสู่ตลาด และช่วยแก้ไขปัญหาราคาตกต่ำได้

ทั้งนี้ จ.ลำพูน เป็นแหล่งผลิตลำไยที่สำคัญของประเทศไทย โดยลำไยถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญที่ทำรายได้หลักให้เกษตรกรชาว จ.ลำพูน เนื่องจากลำไยมีอัตราการเจริญเติบโตและส่วนครองตลาดมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับพืชเศรษฐกิจชนิดอื่น ประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบันตลาดการค้าลำไยได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 ได้สร้างผลกระทบโดยตรงต่อผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ต่อการส่งออกสินค้าเกษตรเป็นอย่างมาก และขณะนี้เป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตลำไย สำนักงานฯ จึงได้เข้าไปช่วยเหลือ ทั้งการประสานเปิดจุดรับซื้อลำไย และช่วยระบายผลผลิตลำไยกระจายออกนอกพื้นที่

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง