พิสูจน์! 'ความเร็ว' เฟอร์รารี ยัน 126 กม./ชม. ใกล้เคียงความเป็นจริง

พิสูจน์! 'ความเร็ว' เฟอร์รารี ยัน 126 กม./ชม. ใกล้เคียงความเป็นจริง
5 สิงหาคม 2563
1,722

"ดร.สามารถ" ระบุ การหาความเร็วมีสูตรเดียว ยัน ความเร็ว 126 กม./ชม. จะใกล้เคียงกับความเป็นจริง

เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 63 ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์ - Dr.Samart Ratchapolsitte ถึงการคำนวณความเร็วของรถเฟอร์รารีที่เกิดอุบัติเหตุ โดยเนื้อหาระบุว่า ...

พิสูจน์! “ความเร็ว” เฟอร์รารี

ความเร็วของรถเฟอร์รารีที่เกิดอุบัติเหตุจะเท่ากับ 76 กม./ชม. หรือมากกว่า ดูวิธีคำนวณง่ายๆ เพื่อช่วยกันค้นหาความจริงให้ปรากฏ โดยอ่านบทความสั้นๆ นี้ พร้อมดูรูปประกอบแล้วจะเข้าใจได้ไม่ยาก

สูตรการหาความเร็วมีสูตรเดียวคือ ความเร็ว = ระยะทาง/เวลา

ผม (ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์) คำนวณความเร็วได้ 126 กม./ชม. แต่ รศ.ดร.สายประสิทธิ์ เกิดนิยม อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมการประเมินและความปลอดภัยยานยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คำนวณได้ 76 กม./ชม. โดยผมใช้วิธีหาระยะทางและเวลาเหมือนกับวิธีของ รศ.ดร.สายประสิทธิ์ แต่คำนวณความเร็วได้ไม่เท่ากัน เนื่องจากหาระยะทางได้ไม่เท่ากันนั่นเอง ส่วน ดร.สธน วิจารณ์วรรณลักษณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คำนวณได้ 177 กม./ชม. โดยใช้วิธีหาระยะทาง
ต่างจากของผมและของ รศ.ดร.สายประสิทธิ์ จึงไม่ขอนำมาเปรียบเทียบ

1. การคำนวณของ ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์
1.1 หาระยะทาง
ดร.สามารถ หาระยะทางที่รถวิ่งได้ โดยเริ่มวัดตั้งแต่จุดที่มุมขวาหน้าของเฟอร์รารีวิ่งแตะเส้นอ้างอิงคือต้นไม้ (ในรูปประกอบคือจุด A) ไปจนถึงจุดที่มุมซ้ายหลังวิ่งผ่านเส้นอ้างอิง (ในรูปประกอบคือจุด B) ได้ระยะทาง 8.42 เมตร (ในรูปประกอบคือ D1)

1.2 หาเวลา
ดร.สามารถ หาเวลาโดยการนับเฟรมในวิดีโอจากกล้องวงจรปิดแล้วเปลี่ยนเป็นเวลา โดยเริ่มนับตั้งแต่จุดที่มุมขวาหน้าของเฟอร์รารีวิ่งแตะเส้นอ้างอิงคือต้นไม้ (ในรูปประกอบคือจุด A) ไปจนถึงจุดที่มุมซ้ายหลังวิ่งผ่านเส้นอ้างอิง (ในรูปประกอบคือจุด B) ได้ 6 เฟรม แล้วเปลี่ยนจำนวนเฟรมเป็นระยะเวลา ซึ่งได้เท่ากับ 0.24 วินาที (ระยะเวลา = จำนวนเฟรมที่นับได้/จำนวนเฟรมใน 1 วินาที หรือ 6/25 = 0.24 วินาที)

1.3 หาความเร็ว
ความเร็ว = ระยะทาง/เวลา หรือ 8.42/0.24 = 35.08 เมตร/วินาที หรือเท่ากับ 126 กม./ชม.

2. การคำนวณของ รศ.ดร.สายประสิทธิ์ เกิดนิยม
2.1 หาระยะทาง
รศ.ดร.สายประสิทธิ์ หาระยะทางโดยใช้ความยาวตามเส้นทแยงของรถได้ระยะทาง 5.281 เมตร (ในรูปประกอบคือ D2) ซึ่งไม่ถูกต้อง เพราะไม่ใช่ระยะทางที่รถวิ่งได้ (ในรูปประกอบคือ D1)

2.2 หาเวลา
รศ.ดร.สายประสิทธิ์ หาเวลาโดยการนับเฟรมในวิดีโอจากกล้องวงจรปิดแล้วเปลี่ยนเป็นเวลา โดยเริ่มนับตั้งแต่จุดที่มุมขวาหน้าของเฟอร์รารีวิ่งแตะเส้นอ้างอิงคือต้นไม้ (ในรูปประกอบคือจุด A) ไปจนถึงจุดที่มุมซ้ายหลังวิ่งผ่านเส้นอ้างอิง (ในรูปประกอบคือจุด B) ได้ 6 เฟรม และ 6.5 เฟรม หรือเฉลี่ยเท่ากับ 6.25 เฟรม แล้วเปลี่ยนจำนวนเฟรมเป็นระยะเวลา ซึ่งได้เท่ากับ 0.25 วินาที (ระยะเวลา = จำนวนเฟรมที่นับได้/จำนวนเฟรมใน 1 วินาที หรือ 6.25/25 = 0.25 วินาที)

2.3 หาความเร็ว
ความเร็ว = ระยะทาง/เวลา หรือ 5.281/0.25 = 21.12 เมตร/วินาที หรือเท่ากับ 76 กม./ชม. เหตุที่คำนวณได้ความเร็วต่ำเป็นเพราะใช้ระยะทางสั้นกว่าความเป็นจริง

3. สรุป
ผมยืนยันว่าในการคำนวณหาความเร็วจะต้องใช้ระยะทางที่รถวิ่งได้คือ 8.42 เมตร ไม่ใช่ความยาวตามเส้นทแยงของรถคือ 5.281 เมตร ดังนั้น ความเร็วที่ผมคำนวณได้เท่ากับ 126 กม./ชม. จะใกล้เคียงกับความเป็นจริง

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง