ครม.ปูพรม57จังหวัด เทงบพื้นฟู 885 ล้าน กระตุ้นฐานราก

ครม.ปูพรม57จังหวัด เทงบพื้นฟู 885 ล้าน กระตุ้นฐานราก
5 สิงหาคม 2563 | โดย นครินทร์ ศรีเลิศ
252

ความคืบหน้าการพิจารณาและอนุมัติโครงการที่เสนอขอใช้เงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบโควิด-19 วงเงินรวม 4 แสนล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาโครงการและมีการนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้วรวมวงเงิน 9.24 หมื่นล้านบาท

ความคืบหน้าการพิจารณาและอนุมัติโครงการที่เสนอขอใช้เงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบโควิด-19 วงเงินรวม 4 แสนล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาโครงการและมีการนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้วรวมวงเงิน 9.24 หมื่นล้านบาท และได้รับการอนุมัติแล้ว 4.28 หมื่นล้านบาท 

รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 4 ส.ค. ที่ผ่านมา ว่า ครม.ได้เห็นชอบผลการพิจารณาโครงการภายใต้แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนของจังหวัด จำนวน 157 โครงการ ครอบคลุมในพื้นที่ 57 จังหวัดทั่วประเทศวงเงินรวม 884.62 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามท้ายพระราชกำหนดการใช้เงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด19 ในเรื่องการสร้างงาน สร้างอาชีพ

159654681348

สำหรับโครงการ 6 ด้านที่ ครม.อนุมัติล่าสุด มีตัวอย่างโครงการ ได้แก่ 1.การจัดหาปัจจัยการผลิตและสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร จังหวัดลำปาง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดแพะเนื้อ จังหวัดเลย และโครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพมัลเบอรี่วัลเล่ย์ จังหวัดสระบุรี

2.การยกระดับมาตรฐานคุณภาพและการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นชุมชน เช่น โครงการพัฒนาศักยภาพเพิ่มมูลค่าและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ไม้ผลอัตลักษณ์ท้องถิ่น (ทุเรียนสาลิกา มังคุดทิพย์พังงา) อำเภอกะปง จังหวัดพังงา และโครงการยกระดับคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรปลอดภัย จังหวัดปทุมธานี

3.การสร้างการเข้าถึงช่องทางการตลาด เช่น โครงการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนตามฐานวิถีชีวิตใหม่ New Normal จังหวัดลำพูน

4.การส่งเสริมการตลาดผลผลิตเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและบริการ เช่น โครงการเชฟชุมชน เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงอาหาร จังหวัดกาญจนบุรี และโครงการโคเนื้อทุเรียนวากิวปากน้ำโพ paknampho durian wagyu จังหวัดนครสวรรค์

5.การส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและบริการ เช่น โครงการพัฒนาผ้าทอละว้า บ้านตุน หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอน และโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

6.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตเครือข่ายพื้นที่ขยายผล ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร และโครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพเกษตรผสมผสาน โดยจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดภูเก็ต เป็นต้น 

ในส่วนของการใช้เงินกู้กรอบวง 4 แสนล้านบาทเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด19 ที่ตั้งกรอบงบประมาณไว้ที่ 92,400 ล้านบาท (รอบที่1) มีโครงการที่อนุมัติไปแล้ว จำนวน 10 โครงการ รวมวงเงิน 41,949 ล้านบาท (ตัวเลข ณ วันที่ 29 ก.ค.)  เมื่อรวมกับโครงการที่อนุมัติไปแล้วในวันที่ 4 ส.ค. รวมเป็นการอนุมัติไปแล้ว 167 โครงการ วงเงินรวม 4.28 หมื่นล้านบาท 

ทั้งนี้ โครงการอื่นๆ ในจังหวัดต่างๆ จะทยอยเข้าสู่การพิจารณาของครม.ต่อไป เนื่องจาก คณะกรรมการกลั่นกรองต้องใช้เวลาในการตรวจสอบและพิจารณาแต่ละโครงการที่มีความเหมาะสม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การใช้เงินกู้ โปร่งใส ผลลัพธ์สามารถเกิดขึ้นได้จริง ซึ่งมีการเสนอโครงการทั้งหมดเข้ามาจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีได้กำชับเรื่องการผลักดันโครงการและการโอนงบประมาณว่าอย่าได้ช้า เพื่อเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นจะได้ฟื้นตัว ประชาชนมีงานทำและรายได้โดยให้เน้นไปที่การจ้างงานและโครงการที่่สามารถสร้างรายได้ให้ประชาชนได้รวดเร็วและยั่งยืน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง