เปิดรายชื่อ 285 นักศึกษา 'วปอ.' รุ่น 63 หลัง ครม.ไฟเขียว

เปิดรายชื่อ 285 นักศึกษา 'วปอ.' รุ่น 63 หลัง ครม.ไฟเขียว
4 สิงหาคม 2563
11,615

ครม.เคาะรายชื่อนักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 63 จํานวน 285 คน รวมถึงนายพล 4 เหล่าทัพและเจ้าหน้าที่กระทรวงต่าง ๆ ส่วนเอกชนมีชื่อน่าสนใจคือ "สาระ ล่ำซำ" น้องมาดามแป้ง และ "สุภรัฐ จิราธิวัฒน์" ร่วมเรียนด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติรายชื่อนักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 63 จํานวน 285 คน พบว่า ในจํานวนนี้เป็นนายพล 4 เหล่าทัพ รวมถึงผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์-การข่าวของแต่ละเหล่าทัพ ข้าราชการระดับสูง ผู้บริหารบริษัทเอกชน และเหล่านายทหารจากเพื่อนบ้านอาเซียน อินเดีย ปากีสถาน และอังกฤษรวม 11 คน

รายชื่อฝั่งกองทัพไทยที่น่าสนใจ ได้แก่ พลตรี ชนวุฒิ อิทธิวัฒนะ เลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย, พลตรี ชาติชาย ชัยเกษม ผอ.ศูนย์ไซเบอร์ทหาร, พลตรี กฤษณ์ จันทรนิยม ผอ.สำนักงานสนับสนุน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.), พลตรี นนท์ธวัช ภักดิพงศ์พิชญะ รองเสนาธิการ นทพ., พลตรี อัฐวุฒิ อย่างสวย ผอ.สํานักรักษาความปลอดภัย ศูนย์รักษาความปลอดภัย (รปภ.ศรภ.) และ พลตรี ภาณุพงศ์ สุวัณณุสส์ ผบ.โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

กองทัพบก (ทบ.) รวมไปถึง พลตรี มนัส จันดี เสนาธิการ กองทัพภาค 1, พลตรี นิธิศ เปลี่ยนปาน ผบ.มณฑลทหารบกที่ 16 (มทบ.16), พลตรี วิชัย ธารีฉัตร เจ้ากรมการสัตว์ ทบ., พลตรี วิมล คําอิ่ม ผบ.หน่วยข่าวกรอง ทบ., พลตรีไกรภพ ไชยพันธุ์ เลขานุการ ทบ., พลตรี กันตพจน์ เศรษฐรัศมี ผบ.กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2 รอ.), พลตรี กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ ผบ.กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 (บชร.3) และ พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ เสนาธิการกองทัพภาค 4

กองทัพเรือ (ทร.) รวมไปถึง พลเรือตรี ชัยณรงค์ บุณยะรัตกลิน ผอ.ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ ทร., พลเรือตรี พาสุกรี วิลัยรักษ์ เลขานุการ ทร., พลเรือตรี ปริดีวัฒน ดิลกนรนารถ ผู้ช่วยหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํา ผบ.ทร., นาวาเอก อภิชาต ทรัพย์ประเสริฐ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 3 (ร.3) กองพลนาวิกโยธิน (พล.นย.)

กองทัพอากาาศ (ทอ.) รวมไปถึง พลอากาศตรี สรรพชัย ศิลานิล ผอ.สำนักนโยบายและแผน (สนผ.) กรมยุทธการทหารอากาศ (ยก.ทอ.), พลอากาศตรี ไวพจน์ เกิงฝาก ผบ.โรงเรียนการบิน ทอ., พลอากาศตรี วิสุทธิ์ สมภักดี ผอ.ศูนย์ไซเบอร์ ทอ.

นอกจากนี้ยังมีพลเรือนที่เป็นข้าราชการระดับสูง เช่น นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ รองเลขาฯคณะกรรมการกฤษฎีกา, พันเอก นที ศกุลรัตน์ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.), นายณรงค์ เรืองศรี ผอ.สํานักการระบายน้ำ

ขณะที่รายชื่อฝั่งผู้บริหารภาคเอกชนที่น่าสนใจ ได้แก่ สาระ ล่ำซํา กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต น้องของ “มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการบริษัทเมืองไทยประกันภัย และสุภรัฐ จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทเซ็นทารา อินเตอร์เนชั่นแนล แมนเนจเม้นท์

159653751297

159653754172

159653755688

159653757862

159653775627

159653761262

159653787222

159653761697

159653762260

159653791189

159653763137

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: