ตลท.จี้ PACE เร่งนำส่งงบการเงินปี62

ตลท.จี้ PACE เร่งนำส่งงบการเงินปี62
4 สิงหาคม 2563
305

ตลาดหลักทรัพย์ฯประกาศให้ "เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น"เร่งนำส่งงบการเงินปี 2562 ก่อนกำหนดเส้นตายภายในวันที่ 2 ก.ย.63 หวั่นถูกเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและขึ้นเครื่องหมาย NC

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งว่าตามที่บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PACE ยังไม่นำส่งงบการเงินปี 2562 มายังตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ภายในวันที่ 2 มีนาคม 2563) ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอให้ PACE เร่งนำส่งงบการเงินดังกล่าวเพื่อเผยแพร่แก่ผู้ลงทุนได้รับทราบ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอเรียนว่าในกรณีที่บริษัทยังไม่นำส่งงบการเงินปี 2562 ภายใน 6 เดือนนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลานำส่งงบการเงิน กล่าวคือภายในวันที่ 2 กันยายน 2563 ตลาดหลักทรัพย์ฯจะประกาศว่าบริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและขึ้นเครื่องหมาย NC (Non-Compliance)จนกว่าบริษัทจะสามารถดำเนินการให้เหตุเพิกถอนหมดไปและดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายได้

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง