ก.ล.ต.โชว์สถิติยอดระดมทุนครึ่งปีแรกพุ่งกว่า 1.13 แสนลบ.

ก.ล.ต.โชว์สถิติยอดระดมทุนครึ่งปีแรกพุ่งกว่า 1.13 แสนลบ.
3 สิงหาคม 2563
131

ก.ล.ต. รายงานข้อมูลสถิติสำคัญในไตรมาส 2/63 พบมูลค่าการเสนอขายตราสารทุนช่วงครึ่งแรกปีนี้พุ่งแตะระดับ 113,369 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ทำได้เพียงระดับ 39,270 ล้านบาท หลังการเสนอขายหุ้นไอพีโอจำนวน 78,147ล้านบาทและระดมทุนในตลาดรองอีก35,221 ล้านบาท

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รายงานข้อมูลสถิติสำคัญในไตรมาส 2/63 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.63 โดยพบว่ามูลค่าการเสนอขายตราสารทุน ช่วงครึ่งแรกของปีนี้พุ่งขึ้นมาที่ 113,369.31 ล้านบาท เทียบกับระดับ 39,270.76 ล้านบาทในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยในส่วนนี้เป็นการเสนอขายในประเทศทั้งหมด แบ่งเป็นการเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไปครั้งแรก (ไอพีโอ) จำนวน 78,147ล้านบาท จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่อยู่ระดับ 4,057 ล้านบาท และการเสนอขายครั้งต่อไปอยู่ที่ 35,221 ล้านบาท จากจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่อยู่ระดับ 35,213 ล้านบาท

โดยการอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนในช่วงครึ่งแรกของปีนี้มีจำนวนรวม 19 บริษัท จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ 20 บริษัท ซึ่งแบ่งเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ไอพีโอจำนวน 14 บริษัท และการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อบุคคลในวงจำกัด (PP) จำนวน 5 บริษัท ขณะที่ช่วงครึ่งแรกของปีก่อนเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ไอพีโอจำนวน 14 บริษัท และเสนอขาย PP จำนวน 6 บริษัท ขณะที่เมื่อแยกเป็นช่วงไตรมาส 2/2563 มีจำนวนการอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนรวม 10 บริษัท เท่ากับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งแบ่งเป็นเสนอขายหลักทรัพย์ไอพีโอจำนวน 7 บริษัท และเสนอขาย PP จำนวน 3 บริษัท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ไอพีโอจำนวน 5 บริษัท และเสนอขาย PP จำนวน 5 บริษัท

ขณะที่สำหรับมูลค่าการเสนอขายตราสารหนี้ช่วงครึ่งแรกของปีนี้มียอดรวม 733,383.60 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มียอดรวม 1,290,001.97 ล้านบาท โดยเป็นการลดลงในทุกกลุ่มประเภทเสนอขาย  แบ่งเป็นการเสนอขายในประเทศ ได้แก่ ตราสารหนี้ระยะสั้น 343,517 ล้านบาท และตราสารหนี้ระยะยาว 335,765 ล้านบาท ขณะที่เป็นการเสนอขายต่างประเทศ 54,100 ล้านบาท เมื่อเทียบกับครึ่งแรกของปี 2562 แบ่งเป็นการเสนอขายในประเทศ ได้แก่ ตราสารหนี้ระยะสั้น 602,664 ล้านบาท และตราสารหนี้ระยะยาว 610,464 ล้านบาท ขณะที่เป็นการเสนอขายต่างประเทศ 76,872 ล้านบาท

 ด้านมูลค่าการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) ในไตรมาส 2/63 อยู่ที่ 840 รุ่น เทียบกับ 850 รุ่นในช่วงเดียวกันของปีก่อน และเมื่อพิจารณาช่วงครึ่งแรกของปีนี้ มีทั้งสิ้น 1,830 รุ่น จาก 1,718 รุ่นในช่วงครึ่งแรกของปีก่อน

สำหรับธุรกิจจัดการลงทุน ณ สิ้นไตรมาส 2/63 มีทั้งสิ้น 1,518 กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) 4,099,818 ล้านบาท ,กองทุนส่วนบุคคล 8,564 กองทุน NAV ที่ 1,095,003 ล้านบาท กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 372 กองทุน NAV ที่ 1,213,949 ล้านบาท ขณะที่ข้อมูล่าสุดของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ณ สิ้นไตรมาส 1/63 มีทั้งสิ้น 8 กองทุน NAV ที่ 373,295 ล้านบาท และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง 1-4) ณ สิ้นปี 62 มีทั้งสิ้น 53 กองทุน NAV 157,574 ล้านบาท

  ส่วนการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ช่วงครึ่งแรกของปีนี้ มีมูลค่าหุ้นที่เสนอซื้อ 35,618 ล้านบาท มูลค่าหุ้นที่เกิดรายการซื้อขายจริง 34,109 ล้านบาท จำนวนบริษัทที่ถูกเสนอซื้อ 5 บริษัท เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มีมูลค่าหุ้นที่เสนอซื้อ 119,229 ล้านบาท มูลค่าหุ้นที่เกิดรายการซื้อขายจริง 77,543 ล้านบาท จำนวนบริษัทที่ถูกเสนอซื้อ 8 บริษัท

ก.ล.ต. ระบุเพิ่มเติมว่าส่วนภาพรวมธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล แบ่งเป็นศูนยซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange) จำนวน 6 ราย , นายหน้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Broker) 3 ราย , ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Dealer) จำนวน 1 ราย , ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) 4 ราย และ ICO Issuer จำนวน 0 ราย

นอกจากนี้ภาพรวมการระดมทุนด้วยวิธีคราวด์ฟันดิง ณ 30 มิ.ย.63 มีผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง จำนวน 4 บริษัท โดย 3 บริษัทให้บริการเฉพาะเสนอขายหุ้นคราวด์ฟันดิง โดยการระดมทุนด้วยวิธีคราวด์ฟันดิง แบ่งเป็น หุ้นคราวด์ฟันดิง จำนวน 2 บริษัท มูลค่า 30.34 ล้านบาท และหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง จำนวน 7 บริษัท มูลค่า 19.25 ล้านบาท

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง