TPIPP จ่อขายหุ้นกู้ 4,000 ล้านบาท ชูดอกเบี้ยคงที่ 3.9% ต่อปี

TPIPP จ่อขายหุ้นกู้ 4,000 ล้านบาท ชูดอกเบี้ยคงที่ 3.9% ต่อปี
3 สิงหาคม 2563
2,838

TPIPP เตรียมเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 4,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.90% ต่อปี อายุ 3 ปี 11 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567

นายภัคพล เลี่ยวไพรัตน์ เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2563 อายุ 3 ปี 11 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2567 อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 3.90% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ เสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป (Public Offering) โดยมีวงเงินของหุ้นกู้ที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000,000 หน่วย ราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท  คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 4,000 ล้านบาท แบ่งเป็น หุ้นกู้ที่เสนอขายจำนวนไม่เกิน 3,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 3,000 ล้านบาท และหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมอีกจำนวนไม่เกิน 1,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,000 ล้านบาท โดยมีมูลค่าจองซื้อหุ้นกู้ขั้นต่ำ 100 หน่วย หรือ 100,000 บาท และเพิ่มขึ้นทวีคูณครั้งละ 100 หน่วย และมีระยะเวลาการจองซื้อและชำระค่าจองซื้อในวันที่ 14 และ 17-18 สิงหาคม นี้ ทั้งนี้ หุ้นกู้ที่เสนอขายได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2563 อยู่ที่ระดับ BBB+ แนวโน้มความน่าเชื่อถือคงที่ (Stable)

นายภัคพล กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ลงทุนที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ของบริษัทสามารถจองซื้อหุ้นกู้ผ่านผู้จัดการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 9 ราย ได้แก่ บล.เอเซีย พลัส บล.โนมูระ พัฒนสิน บล.เคทีบี (ประเทศไทย) บล.กรุงไทย ซีมิโก้ บล.อาร์เอชบี (ประเทศไทย) บล.ไอร่า บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) และบล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)

 

บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อใช้ลงทุนซื้อเครื่องจักรหม้อต้มไอน้ำ (Boilers) เครื่องคัดแยกและแปรรูปเชื้อเพลิงขยะ ห้องเก็บเชื้อเพลิงขยะ ระบบสายพานลำเลียง และเครื่องจักรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประมาณ 2,000 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโรงไฟฟ้า/ขยายกำลังการผลิตเชื้อเพลิงขยะ ที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทฯ และการพัฒนาโครงการพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ (SEZ) ตามนโยบายความมั่นคงของประเทศ ซึ่งได้รับอนุมัติจากครม.เห็นชอบโครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เมื่อวันที่  4 ตุลาคม 2559 และครม.มีมติเห็นชอบขยายผลสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 และมีมติ  วันที่ 21 มกราคม 2563 รับทราบการอนุมัติของกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ(กพต.) ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ให้ศอ.บต.รับหน้าที่ไปประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมกับใช้อำนาจตามมาตรา 9, 10 และ 18 ของพระราชบัญญัติการบริหารจัดการจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปเร่งรัดโครงการนี้

สำหรับผลการดำเนินงาน TPIPP ในไตรมาส 1/2563 มีรายได้ 2,535 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 4.33% ที่มีรายได้ 2,430 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 967 ล้านบาท ซึ่งหากไม่นับรวมกับผลขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทฯ จะมีผลกำไรจากการดำเนินงานปกติอยู่ที่ 1,024 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.15% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรจากการดำเนินงานปกติ 974 ล้านบาท

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง