การบินไทย เปิดเที่ยวบินพิเศษสู่ไทเป-โคเปนเฮเกน ส.ค.นี้

การบินไทย เปิดเที่ยวบินพิเศษสู่ไทเป-โคเปนเฮเกน ส.ค.นี้
1 สิงหาคม 2563
314

การบินไทย เปิดเที่ยวบินพิเศษสู่ไทเป 2 เที่ยวบิน โคเปนเฮเกน 2 เที่ยวบิน ส.ค.นี้

นาย ชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การบินไทย เปิดให้บริการ เที่ยวบินพิเศษ เส้นทาง กรุงเทพฯ-ไทเป 2 เที่ยวบิน และเส้นทางกรุงเทพฯ-โคเปนเฮเกน 2 เที่ยวบิน สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการเดินทาง อาทิ ผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในไต้หวัน และเดนมาร์ก ที่ตกค้างและต้องการเดินทางกลับประเทศ หรือผู้ที่ประสงค์จะเดินทางต่อไปยังเมืองอื่นๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

-เที่ยวบินที่ ทีจี 632 เส้นทาง กรุงเทพฯ-ไทเป ในวันที่ 5 และวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 08.25 น. ถึงไทเป เวลา 13.05 น. (เวลาท้องถิ่น)

-เที่ยวบินที่ ทีจี 950 เส้นทาง กรุงเทพฯ-โคเปนเฮเกน ในวันที่ 16 และวันที่ 30 สิงหาคม 2563 ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 06.50 น. ถึงโคเปนเฮเกน เวลา 13.05 น. (เวลาท้องถิ่น)

สำหรับเที่ยวบินขากลับ เส้นทาง ไทเป-กรุงเทพฯ และเส้นทาง โคเปนเฮเกน-กรุงเทพฯ บริษัทฯ ได้ให้ความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศปฏิบัติภารกิจรับคนไทยกลับบ้านอย่างต่อเนื่อง ด้วยบริการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด และการทำ Physical Distancing ในทุกขั้นตอนการโดยสาร

รวมทั้งบริษัทฯ ยังได้ทำการขนส่งสินค้าในเที่ยวบินทั้งขาไปและขากลับด้วย ผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางกลับประเทศไทย สามารถติดต่อเพื่อลงทะเบียนก่อนการเดินทาง หรือตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย (ไทเป) ได้ที่

http://www.tteo.org.tw/main/th/organize และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ได้ที่ http://thaiembassy.dk/ 

ทั้งนี้ บริษัทฯ จำหน่ายบัตรโดยสาร เส้นทาง กรุงเทพฯ-ไทเป และ กรุงเทพฯ-โคเปนเฮเกน เป็นบัตรโดยสารเที่ยวเดียว มีที่นั่งจำนวนจำกัด ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่ง ออกบัตรโดยสาร พร้อมกรอกข้อมูลการเดินทางตามข้อกำหนดของไต้หวันได้ที่

https://www.thaiairways.com/th_TH/book/offers/special_offers/bkk-tpe.page และประเทศเดนมาร์กได้ที่ https://www.thaiairways.com/th_TH/book/offers/special_offers/special_flights.page และที่สำนักงานขายการบินไทย หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ THAI Contact Center โทร. 0-2356-1111 ระหว่างเวลา 08.00 น.-20.00 น.

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง