ยอดโควิดวันนี้ ไทยพบผู้ติดเชื้อ 'โควิด-19' เพิ่ม 2 ราย อยู่ใน State Quarantine

ยอดโควิดวันนี้ ไทยพบผู้ติดเชื้อ 'โควิด-19' เพิ่ม 2 ราย อยู่ใน State Quarantine

"ศูนย์ข้อมูล COVID-19" รายงาน "ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันนี้" ไทยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม  2 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 3,312 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมยอดผู้เสียชีวิตคงเดิมอยู่ที่ 58 ราย

วันที่ 1 .. 63 "ศูนย์ข้อมูล COVID-19" รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวันที่ 1 ส.ค.63 ว่า ประเทศไทยพบจำนวน ผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 2 ราย เป็นผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศ และเข้า State Quarantine จากเซอร์เบีย 1 ราย และ เดนมาร์ก 1 ราย รวมยอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,312 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมยอดผู้เสียชีวิต 58 ราย 

โดยวันนี้มีผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วเพิ่มถึง 10 ราย รวมเป็นทั้งสิ้น 3,135 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 119 ราย

   

159625641131

สำหรับ 2 ผู้ป่วยรายล่าสุด ประกอบด้วย 

รายที่ 1 : เป็นเพศชาย อายุ 29 ปี สัญชาติเซอร์เบีย อาชีพนักกีฬาฟุตบอล เดินทางด้วยเครื่องบินเช่าเหมาลำ ถึงท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ประเทศไทย วันที่ 19 ก.ค.63 และตรวจหาเชื้อครั้งแรก วันที่ 19 ก.ค.63 ผลไม่พบเชื้อ 

จากนั้น เข้าพักใน Alternative State Quarantine (ALQ) ใน จ.บุรีรัมย์ และตรวจเชื้อครั้งที่สอง วันที่ 27 ก.ค.63 ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ และเข้ารับการรักษาตัวที่ รพ.บุรีรัมย์ 

159626428017

รายที่ 2 : เป็นชาวเดนมาร์ก เพศชาย อายุ 41 ปี สัญชาติฟินแลนด์ อาชีพวิศวกร เดินทางถึงไทยวันที่ 27 ก.ค.63 เข้าพักใน Alternative State Quarantine (ALQ) ใน กทม. เคยตรวจพบเชื้อเมื่อกลางเดือน พ.ค. แต่ไม่มีอาการ 

และวันที่ 24 ก.ค.63 ก่อนเดินทางกลับประเทศไทย ได้ตรวจหาเชื้อ และผลไม่พบเชื้อ 

เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย ตรวจครั้งที่1 วันที่ 30 ก.ค.63 ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ และเข้ารับการรักษาที่ รพ.เอกชนแห่งหนึ่ง ในกทม.​(อยู่ระหว่างสอบสวนเพิ่มเติม)