เจ้าหนี้การบินไทย 80% หนุนแผนฟื้นฟูกิจการ

เจ้าหนี้การบินไทย 80% หนุนแผนฟื้นฟูกิจการ
1 สิงหาคม 2563
5,393

“ชาญศิลป์” มั่นใจ 17 ส.ค.นี้ ดันแผนฟื้นฟูการบินไทยผ่านพิจารณาจากศาล หลังเจรจาเจ้าหนี้พบ 80% ไฟเขียวฟื้นฟูกิจการ เคลียร์เจ้าหนี้เครื่องบิน-ธนาคารครบแล้ว

ศาลล้มละลายกลางมีกำหนดนัดได้สวนคำร้องฟื้นฟูกิจการบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) นัดแรก 17 ส.ค.2563 ซึ่งการบินไทยได้ทยอยเจรจาเจ้าหนี้ และล่าสุดได้ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และมีการชี้แจงความคืบหน้าให้กับผู้ถือหุ้น

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ การบินไทย เปิดเผยว่า หลังจากศาลล้มละลายกลางรับคำร้องฟื้นฟูกิจการเมื่อวันที่ 27 พ.ค.ที่ผ่านมา การบินไทยได้ให้ข้อมูลที่จำเป็นกับเจ้าหนี้ผ่านหลายช่องทาง เช่น ข้อความทางโทรศัพท์ จดหมายอิเลกทรอนิกส์ การประกาศหน้าเว็บไซต์ เพื่อให้เจ้าหนี้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและทั่วถึง

ทั้งนี้ การบินไทยได้ดำเนินการหลายส่วน คือ การเจรจากับเจ้าหนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่เจ้าหนี้เกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ และเจ้าหนี้มั่นใจที่จะสนับสนุนการฟื้นฟูการ โดยการเจรจาเป็นไปนทิศทางที่ดีและการบินไทยได้รับการตอบรับในเชิงบวกจากเจ้าหนี้มาตลอด รวมทั้งได้หารือกับหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจการบินของการบินไทย และได้รับความช่วยเหลืออย่างดี

นายชาญศิลป์ กล่าวว่า ส่วนตัวมั่นใจว่าแผนฟื้นฟูการบินไทยจะผ่านการอนุมัติจากเจ้าหนี้ เพราะหลังการเจรจาร่วมกับเจ้าหนี้ทั้งในและต่างประเทศพบว่า 80% สนับสนุนการเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการ ส่วนอีกประมาณ 20% ยังมีสัญญาญไม่เห็นด้วย

แต่หากประเมินประเภทเจ้าหนี้พบว่า กลุ่มที่ไม่เห็นด้วยส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้หุ้นกู้ โดยจากการประเมินพบว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้ที่ไม่เห็นด้วยมีมูลหนี้ 10% ของยอดหนี้ 7 หมื่นล้านบาท ดังนั้นจึงไม่กังวลเพราะถ้าเจ้าหนี้จะคัดค้านและจัดทำแผนแข่งต้องมีเสียงสนับสนุน 2 ใน 3 ของหนี้ทั้งหมด

“เรามีโมเดลที่เชื่อได้ว่าจะพาการบินไทยฟื้นได้ ซึ่งภายหลังวันที่ 17 ส.ค.นี้ หากศาลอนุมัติแผนและผู้จัดทำแผนใช้เวลา 1–2 สัปดาห์ทราบผล หลังจากนั้นเจ้าหนี้จะมาแจ้งมูลหนี้ และภายใน 3 เดือน การบินไทยจะยื่นแผนทั้งหมดและเริ่มปรับปรุงธุรกิจได้ โดยคาดใช้เวลา 3–5 ปี จะกลับมาฟื้นธุรกิจแต่ยิ่งเร็วยิ่งดี”

ทั้งนี้ การยื่นขอรับชำระหนี้ที่จะเกิดขึ้นหลังจากศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ การบินไทยได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมบังคับคดี เพื่อเตรียมอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหนี้

ส่วนการนัดไต่สวนคำร้องขอฟื้นฟูกิจการวันที่ 17 ส.ค.นี้ การบินไทยเตรียมข้อมูลที่จำเป็นเพื่อนำเสนอต่อศาลล้มละลายกลางเต็มที่ โดยศาลจะพิจารณาคำสั่ง 2 ประเด็น คือ

1.การบินไทยควรได้รับการฟื้นฟูกิจการหรือไม่

2.ควรแต่งตั้งคณะผู้ทำแผนตามที่การบินไทยเสนอหรือไม่ ซึ่งศาลจะไม่พิจารณาว่าเจ้าหนี้แต่ละรายเป็นเจ้าหนี้เท่าใด และจะได้รับชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการแค่ไหน โดยขั้นตอนนี้จะเกิดขึ้นหลังจากศาลคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ และตั้งผู้ทำแผนเสนอให้เจ้าหนี้พิจารณา

นายกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ประธานกรรมการบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด ที่ปรึกษากฎหมายการบินไทย กล่าวในที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า การยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง ด้วยมูลหนี้ 2.44 แสนล้านบาทและได้รับคำร้องแล้ว ศาลจะนัดไต่สวนคำร้องในวันที่ 17 ส.ค.นี้ ซึ่งเท่าที่ได้เจรจาส่วนใหญ่ก็สนับสนุนบริษัท

ทั้งนี้คาดว่าศาลจะมีคำสั่งให้บริษัททำแผนฟื้นฟูกิจการ ในช่วงปลาย ส.ค.ถึงต้น ก.ย.นี้ หลังจากนั้นจะลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา และคาดว่าจะมีการจัดประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการในช่วงเดือน ก.พ.-มี.ค.2564 หลังจากนั้นก็คาดว่าปลาย เม.ย.ถึงต้น พ.ค.2564 ศาลจะมีคำสั่งเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการ พร้อมแต่งตั้งผู้บริหารแผน และในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูให้แล้วเสร็จใน 5 ปี และต่ออายุได้ครั้งละ 1 ปี 2 ครั้งรวมแล้วไม่เกิน 7 ปี 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง