'พลังงาน' คาดปี 80 ยอดใช้เบนซินหดตัว รถ EV เข้ามาแทนที่

'พลังงาน' คาดปี 80 ยอดใช้เบนซินหดตัว รถ EV เข้ามาแทนที่
3 สิงหาคม 2563
634

กรมธุรกิจพลังงาน ชง กบง.เคาะร่างแผนน้ำมันฉบับปรับปรุง หนุนอี20 บี 10 เป็นน้ำมันพื้นฐาน ทยอยเลิกแก๊สโซฮอล์ 91-95 คาดปี 80 การใช้เบนซินชะลอเหตุรถอีวีเข้ามาแทนที่

นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยว่า กรมฯ ได้จัดทำร่างแผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง ปี2561-2580 (Oil Plan 2018) เสร็จแล้ว และได้ฟังความเห็นผ่านเว็บไซต์ พร้อมปรับปรุงข้อคิดเห็นเพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเพื่ออนุมัติ ซึ่งต้องรอการแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานให้เรียบร้อย จึงจะส่งแผนให้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) พิจารณา

สำหรับสาระสำคัญของแผนน้ำมันตั้งเป้าหมาย 1.ประเทศจะมีความมั่นคงด้านน้ำมันเชื้อเพลิง โดยจะมีน้ำมันสำรองเพียงพอใช้ไม่น้อยกว่า 50 วัน 

2.น้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ในประเทศ มีสัดส่วนการผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพและมีคุณภาพเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการส่งเสริมการใช้แก๊สโซฮอล์ อี20 ไม่ต่ำกว่า 50% ของความต้องการใช้น้ำมันกลุ่มเบนซิน ภายในปี 2564 พร้อมยกเลิก แก๊สโซฮอล์ 91 ในปี2564 ยกเลิกแก๊สโซฮอล์ อี85 ในปี 2565 และยกเลิกแก๊สโซฮอล์ 95 ในปี 2570,ส่งเสริมการใช้ ดีเซล บี10 เป็นดีเซลพื้นฐาน ดำเนินการแล้วในปี2563 พร้อมยกเลิก ดีเซล บี7 ในปี 2575 และยกมาตรฐานน้ำมันสู่ มาตรฐาน ยุโรป ระดับ 5(ยูโร 5 ตั้งแต่ 1 ม.ค.2567) ทั่วประเทศ

3.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานน้ำมันฯให้มีประสิทธิภาพ และรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเร่งการลงทุนท่อน้ำมันสายเหนือ ระยะที่ 2 (กำแพงเพชร-ลำปาง) ให้เปิดใช้งานในปี 2563,เร่งท่อน้ำมันสายตะวันออกเฉียงเหนือเปิดใช้งานในปี 2564 รวมถึงส่งเสริมให้มีระบบขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

4.ปรับปรุงนโยบาย กฎหมาย และกฎระเบียบ ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการแข่งขันในกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง โดยการปรับปรุงร่าง พ.ร.บ...การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ....ให้แล้วเสร็จในปี 2565 และปรับปรุงกฎหมายลำดับรองภายใต้ ร่าง พ.ร.บ....การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ....ภายในปี 2567 

ทั้งนี้ การพยากรณ์ความต้องการใช้น้ำมันในภาคขนส่งหลังมีมาตรการอนุรักษ์พลังงาน ในร่างแผนน้ำมันพบว่า ปลายปี 2580 การใช้น้ำมันกลุ่มเบนซินอยู่ที่ 39.83 ล้านลิตรต่อวัน จากปี 2562 อยู่ที่ 32.30 ล้านลิตรต่อวัน เติบโตน้อยกว่ากลุ่มดีเซล ที่คาดว่าปลายปี 2580 การใช้อยู่ที่ 90.56 ล้านลิตรต่อวัน จากปี 2562 อยู่ที่ 67.41 ล้านลิตรต่อวัน เพราะได้ความต้องการใช้ยานต์สมัยใหม่และยานยนต์ไฟฟ้า (อีวี) เข้ามาแทนรถยนต์เบนซินมากขึ้น

ขณะที่การใช้แอลพีจีภาคขนส่ง ปี2580 จะอยู่ที่ 0.28 ล้านกิโลกรัมต่อวัน ลดลงจากปี2562 อยู่ที่ 2.80 ล้านกิโลกรัมต่อวัน และการใช้เอ็นจีวี ปี 2580 จะอยู่ที่ 1.74 ล้านกิโลกรัมต่อวัน ลดลงจากปี2562 อยู่ที่ 5.39 ล้านกิโลกรัมต่อวัน

ส่วนความต้องการใช้เอทานอล และไบโอดีเซล จะเริ่มคงที่ตั้งแต่ปี 2565-2580 โดยเอทานอล จะมีการใช้อยู่ที่ 7.80 ล้านลิตรต่อวัน จากปี 2561 อยู่ที่ 5.97 ล้านลิตรต่อวัน และไบโอดีเซล อยู่ที่ 8.27 ล้านลิตรต่อวัน ซึ่งแผนขยายกำลังการผลิตอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ตลาดน้ำมัน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง